21 augustus 2015

Samen zorgen voor een veilig Ridderkerk

We leven in een tijd dat steeds meer verantwoordelijkheden bij mensen zelf worden neergelegd. Dat is op het gebied van veiligheid niet anders. We mogen ons in Ridderkerk daarom gelukkig prijzen met 4 buurtpreventieteams. De betrokken vrijwilligers van de buurtpreventie zijn de ogen en oren van hun wijk. Op de website van de buurtpreventie Bolnes staat het mooi omschreven: ‘‘In veel steden loopt de politie voorop, hier zijn dat de bewoners.’’
De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat de buurtpreventie vanuit de gemeente en de politie op adequate wijze wordt ondersteund. Daarom hebben wij het eerder dit jaar aangenomen amendement om de rol van de buurtpreventie in het Actieprogramma Veiligheid vast te leggen, mede ingediend. Uiteraard blijft ook de politie zelf onmisbaar voor een veilige samenleving. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de wijkagent. Zichtbaar en benaderbaar.

Wij maken ons zorgen over het – in vergelijking met andere gemeenten – relatief hoge aantal woning- en auto-inbraken in Ridderkerk. Dat geeft niet alleen aan dat meer inzet van de politie nodig is bij de bestrijding van deze delicten, maar onderstreept ook het belang van goede voorlichting door de gemeente, steun aan de buurtpreventie en natuurlijk oplettendheid van ons allemaal. Speciale aandacht dient er daarbij te zijn voor kwetsbare groepen, zoals ouderen. Helaas zijn er criminelen actief die bezig lijken zich juist in deze doelgroep te specialiseren.

Interessant zijn de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in onze buurgemeente Barendrecht. Barendrecht beschikt sinds 2013 over een biketeam. De medewerkers van het biketeam treden op tegen overlast waar veel Barendrechters zich aan ergeren, zoals het niet opruimen van hondenpoep en overlastgevende jongeren. De medewerkers van het biketeam kunnen op plekken komen waar je minder makkelijk met de auto komt. Bovendien zijn zij op de fiets duidelijk zichtbaar en makkelijk aan te spreken. Het biketeam is in Barendrecht zo’n succes dat onze buurgemeente sinds het begin van dit jaar zelfs over een tweede biketeam beschikt. Graag zien wij dat de mogelijkheden voor een Ridderkerks biketeam worden onderzocht.

Een nette leefomgeving kan bijdragen aan het veiligheidsgevoel, dat wil zeggen: geen rommel in de tuin, geen zwerfafval, geen graffiti, geen kliko’s op de stoep laten staan. Daarin zijn in Ridderkerk nog voldoende slagen te maken. De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat meldingen over de buitenruimte die bij de gemeente binnenkomen voortvarend worden opgepakt, met een duidelijke terugkoppeling aan degene die de melding heeft gedaan.
Ook de aanpak van enge plekken kan het veiligheidsgevoel versterken. In dat kader zijn wij tevreden met de hernieuwde aandacht voor enge plekken. Via de gemeentelijke pagina’s in de Combinatie bent u opgeroepen om enge plekken aan de gemeente door te geven. Dat is gedaan in een tijd dat het buiten al wat langer licht begon te worden. Onze leefomgeving ziet er dan doorgaans een stuk vriendelijker uit. Wij zullen er daarom bij het college op aandringen om – als de dagen straks weer gaan korten – nogmaals een oproep te plaatsen. Zodat de enge plekken hopelijk zijn aangepakt voordat het echt donker wordt.

Wilt u met ons over veiligheid of een ander onderwerp spreken? Dat kan natuurlijk! Bel dan naar 06-14704013 of mail naar fractie.ridderkerk@pvda.nl. Wij gaan graag met u in gesprek.