Ridderkerk geen Wassenaar aan de Waal (door Jeroen Rijsdijk)

16 juni 2019

Ridderkerk geen Wassenaar aan de Waal (door Jeroen Rijsdijk)

Vorige week reageerde dhr. Kardol (SGP) op onze brief in de Combinatie van 16 mei over betaalbaar wonen in Ridderkerk. Uiteraard houden wij ons aan de feiten.

Sinds 2010 is het beleidsdoel in Ridderkerk dat er 1700 sociale huurwoningen minder komen. De SGP zit al die jaren in het college. In de beleidsstukken wordt opgeschreven dat dit nodig is voor een ‘gezonde’ bevolkingsopbouw. Terwijl onze woningvoorraad door de jaren heen meegroeide zodat het paste bij onze inwoners en hun kinderen. Van oudsher wonen hier veel mensen die werken in de scheepvaart en techniek, vervoer en zorg. Gewone Ridderkerkers die aangewezen zijn op sociale woningen. Ridderkerk was nooit een Wassenaar aan de Waal.

Kardol schrijft dat als andere gemeenten meer sociale huurwoningen bouwen dat er dan hier meer ruimte voor Ridderkerkers komt. Maar in de woningen die nu worden gesloopt, wonen al Ridderkerkers. En als je veel huizen sloopt en dan minder en duurder terugbouwt, vallen er mensen buiten de boot.

Toen ik in de commissie vroeg waar deze inwoners naartoe moeten, ontweek Kardol het antwoord.

PvdA Ridderkerk wil dat ook Ridderkerkers met een kleine(re) beurs hier kunnen blijven wonen, zoals jongeren en ouderen met een klein pensioentje.

Op geruststellende toon negeert Kardol een onderzoek van de provincie. Daarin staat dat er een tekort aan sociale huurwoningen komt  als Ridderkerk het beleid niet aanpast. Oók als er al bijgebouwd is in andere gemeenten.

Ridderkerk kan inderdaad niet alle problemen op de woningmarkt oplossen. Maar we kunnen meer doen dan met opgeheven vinger naar andere gemeenten wijzen. Om te beginnen de sociale woningvoorraad op peil houden (over bijbouwen is niet gesproken) en waar mogelijk woningen met voorrang aan Ridderkerkers toewijzen.

Wij nodigen u van harte uit om uw ervaringen en tips met ons te delen.