Door Jeroen Rijsdijk op 27 november 2017

Ridderkerk geen Manhattan aan de Waal.

Raadsbijdrage: Ridderkerk geen Manhattan aan de Waal

Dank u wel voorzitter.

De laatste maanden produceert het college de ene na de andere ‘visie’. Het is deze collegeperiode wel eens minder productief geweest. Nu weer een gebiedsvisie voor het P.C. Hooftpark. Onduidelijk is wat de status is van deze gebiedsvisie, ook in relatie tot eerder opgestelde visies en bestemmingsplannen.

Inhoudelijk bevat de visie goede en slechte punten.

De PvdA Ridderkerk is voorstander van het vergroenen van het P.C. Hooftpark. Een zichtbaar en bereikbaar Jorispark hoort daarbij.  Het is een uniek stukje Ridderkerk. Een stukje Ridderkerk waar we trots op mogen zijn.

Omwonenden ondervinden al langere tijd overlast van het vrachtverkeer van en naar Trelleborg. Veel van de omringende straten, zoals de Sint Jorisstraat, zijn niet geschikt voor zwaar verkeer. Wij zijn daarom blij dat er wordt gekeken naar een nieuwe ontsluiting, waarbij de voorkeur van het college uitgaat naar een eigen in- en uitrit voor Trelleborg op de Vlietlaan.

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden bij het maken van een nieuwe ontsluiting worden betrokken en dat er voldoende oog is voor de verkeersveiligheid, ook voor schoolgaande kinderen. Vraag aan de wethouder: op welke termijn moet een nieuwe ontsluiting voor Trelleborg zijn gerealiseerd en wordt daarvoor ook een participatietraject gestart?

Ronduit verbaasd zijn wij dat de Loods geen plaats heeft gekregen in deze gebiedsvisie. Dat is uitdrukkelijk tegen de wens van de Jongerenraad in. Niet alle Ridderkerkse jongeren hebben de behoefte om uit te gaan in Rotterdam.

Samen met D66/GroenLinks, het CDA en de Groep Ipskamp dienen wij een amendement in om de Loods in het Centrum van Ridderkerk te behouden, bij voorkeur in het huidige gebied maar anders op een geschikte locatie elders in het Centrum.

De PvdA Ridderkerk vindt het opvallend dat het college het dorpse karakter van Ridderkerk in deze gebiedsvisie verder loslaat. Het heeft de wens om in het P.C. Hooftpark twee woontorens te laten bouwen met een maximale hoogte van 44 meter. Dat is maar iets kleiner dan de huidige Vondeltoren van 49 meter. Ridderkerk als Manhattan aan de Waal. Vraag aan de wethouder: zijn de woontorens een voorbeeld van de ‘markante’ punten waarover wordt gesproken in de Omgevingsvisie?

Het verminderen van het aantal gratis parkeerplaatsen in dit gebied mag er wat ons betreft niet toe leiden dat mensen worden ‘gedwongen’ om elders betaald te parkeren. Als er gratis parkeerplaatsen verdwijnen, moet dat worden ‘gecompenseerd’. Ook om te voorkomen dat er extra parkeerdruk ontstaat in de omringende straten, zoals de Jan Luikenstraat en de Kerkstraat.

Het voorkomen van extra parkeerdruk verdient met het oog op de mogelijke komst van de sporthal sowieso de volle aandacht.

Reikhalzend kijken wij uit naar de uitkomsten van het onderzoek naar de parkeertarieven. Het is hard nodig dat er maatregelen worden genomen om het winkelcentrum ook in de toekomst levendig te houden. Lagere parkeertarieven kunnen daaraan bijdragen.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk