22 november 2015

Resultaten begrotingsraad

Tijdens de begrotingsraad van 6 november jl. heeft de PvdA Ridderkerk onderstaande resultaten geboekt.

Moties

Toegankelijke speelplekken

Op ons initiatief komt er een onderzoek naar de toegankelijkheid van speelplekken in Ridderkerk voor kinderen met een beperking. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen buiten kunnen spelen. Dat is goed voor hun gezondheid, motorische ontwikkeling en de bevordering van hun leerprestaties. De Stichting voor het Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind heeft een speeltuinbendewijzer ontwikkeld waarin tips staan hoe speelplekken meer toegankelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen met een beperking.

Lucht- en geluidmeetpunt Nieuw Reijerwaard

Een mede door de PvdA Ridderkerk ingediende motie over een lucht- en geluidmeetpunt bij Nieuw Reijerwaard is aangenomen. De leefbaarheid van de bewoners van de Rijksstraatweg staat onder druk. Het is daarom van belang om de lucht- en geluidbelasting te monitoren en waar nodig in te grijpen. Het plaatsen van een permanent lucht- en geluidmeetpunt kan daaraan bijdragen.

Gratis OV AOW

Wij hebben een motie over een onderzoek naar gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum mede ingediend. Deze motie is aangenomen. Liever had de PvdA Ridderkerk gezien dat er het onderzoek was gekomen naar gratis openbaar vervoer voor alle mensen met een minimum inkomen, ongeacht hun leeftijd, maar daarvoor bleek (nog) geen raadsmeerderheid. De wethouder heeft ons wel de toezegging gedaan om bij het opstellen van het in januari te bespreken minimabeleid de vraag te betrekken of het wenselijk is om voor alle minima gratis openbaar vervoer in te voeren.

Regenboogvlag

Een mede door de PvdA Ridderkerk ingediende motie over het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober is aangenomen. Nederland is een land waar eenieder zichzelf mag zijn en acceptatie van lesbiennes, gays, transgenders en biseksuelen is een kernwaarde van onze samenleving. Door het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober in de vlaggenmast voor het gemeentehuis wordt aandacht besteed aan de ‘Coming Out Day’.

Tegengaan eenzaamheid

Wij hebben een motie over het tegengaan van eenzaamheid mede ingediend. Eenzaamheid is een steeds groter maatschappelijk probleem. Uit recent onderzoek blijkt dat 39% van de Ridderkerkers onder de 19 jaar wel eens eenzaam is. De gemeente gaat de activiteiten die worden uitgevoerd tegen eenzaamheid in kaart brengen en samen met maatschappelijke partners bespreken welke mogelijkheden verder kunnen bijdragen aan het verminderen van deze problematiek.

Toezeggingen

  • De burgemeester gaat zich er sterk voor maken dat de huisvesting van vluchtingen niet ten koste gaat van de huidige wachtlijst voor de sociale woningvoorraad.
  • De gemeente gaat een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voeren en wil organisaties en bedrijven daarmee stimuleren om hetzelfde te doen.
  • De raad wordt op de hoogte gehouden van het onderzoek naar het mogelijk verplaatsen van de laad- en loszone van de Ringdijk naar de Noordenweg.