12 december 2015

Raadsbijdrage: Vervang gekapte populieren door fijnsparren en hedera

Dank u wel voorzitter.

Op 21 mei is het Programma Duurzaamheid in deze raad besproken. De PvdA Ridderkerk was toen samen met een aantal andere partijen kritisch over dit programma, omdat wij het niet Smart genoeg vonden geformuleerd.

De wethouder komt nu naar aanleiding van deze kritiek met een nadere specificering, als onderdeel van het Milieuprogramma, en dat waarderen we. Het is nu duidelijker wat het college beoogd op het gebied van duurzaamheid. Spijtig is alleen wel dat de definitieve afweging voor het Programma Duurzaamheid al is gemaakt tijdens de Begrotingsraad op 5 november. Dat is de omgekeerde volgorde.

Met het college zijn wij het eens dat duurzaamheid vooral praktisch moet worden ingestoken. Maar helaas zit er bij dit college een verschil tussen woord en daad. Tussen wat op papier wordt opgeschreven en in de praktijk wordt uitgevoerd.

Zo plaatsen wij vraagtekens bij nut en noodzaak van de vier windturbines die het college in de vijver bij het rioolgemaal in de Poesiatstraat wil plaatsen. De windturbines zijn waarschijnlijk een leuke gadget voor het college, maar over de plaatsing midden in een woonwijk is minder goed nagedacht. Bewoners van de Dr. Kuyperstraat en de Benedenrijweg komen hier terecht tegen in verzet. Het steekt daarbij dat het college hiermee komt op het moment dat de Poesiatstraat wordt geherstructureerd. Toekomstige bewoners worden daarmee voor een voldongen feit geplaatst.
Vraag aan de wethouder: is dit de wijze waarop wij anno 2015 de participatie in Ridderkerk vormgeven?

De luchtkwaliteit en geluidsoverlast blijven een belangrijk aandachtspunt in onze gemeente. Ingeklemd tussen de A15 en A16 is Ridderkerk van oudsher zwaar belast. Het college geeft aan zich te blijven inspannen voor het plaatsen van een geluidscherm langs de A15/A16. Dat klinkt op zichzelf positief, maar vinden wij toch nog wat te vaag. Vraag aan de wethouder: kunt u concreet aangeven welke acties u onderneemt om het scherm daadwerkelijk geplaatst te krijgen?

Tot slot heeft Rijkswaterstaat eind oktober opdracht gegeven om een groot aantal populieren aan weerszijden van het viaduct over de Geerlaan en bij het knooppunt Ridderkerk-Zuid te kappen. De PvdA Ridderkerk is hierover door verschillende inwoners benaderd. Mensen vrezen een grote afname van de kwaliteit van lucht en geluid voor hun buurt, omdat het jaren duurt voor er bomen van een vergelijkbare omvang staan. Zij doen daarom de suggestie om de bestaande schermen te beplanten met hedera of om fijnsparren te planten die ook zeer geschikt zijn voor de opvang van fijnstof. Vraag aan de wethouder: wilt u deze suggesties onder de aandacht brengen van Rijkswaterstaat en daarvan een terugkoppeling geven aan de raad?

Dank u wel.