Door Jeroen Rijsdijk op 8 mei 2017

Raadsbijdrage raadslid Jeroen Rijsdijk inzake Plein Oost

Dank u wel voorzitter.

De PvdA Ridderkerk is er een voorstander van dat, in nauw overleg met alle betrokkenen, de mogelijkheden worden onderzocht om de leefbaarheid van Plein Oost en omgeving te verbeteren. Graag zien wij dat het relatief open karakter van het gebied behouden blijft. De winkelstrip vervult een nuttige functie in de wijk. Lage lasten voor ondernemers zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt, ook met het oog op het voorkomen van leegstand.

Het college heeft plannen om de gymzaal aan de Da Costalaan te slopen. Vaste gebruikers Taveri en To-Uchi maken zich zorgen over hun toekomst. Niet genoeg kan worden benadrukt dat beide verenigingen tijdig bij de plannen voor hun eventuele nieuwe accommodatie moeten worden betrokken en dat er rekening wordt gehouden met hun specifieke wensen.

Vragen aan de wethouder: vorige week heeft er een gesprek met de beide verenigen plaatsgevonden. Kunt u aangeven hoe dat gesprek is verlopen, vanaf welk moment de verenigingen kunnen meepraten over hun eventuele nieuwe onderkomen en op welke zaken zij invloed kunnen uitoefenen?

De PvdA Ridderkerk heeft zich er bij de behandeling van het IAP al over uitgesproken dat we er een voorstander van zijn dat de Noord bij de gebiedsvisie voor Oost wordt betrokken. Een gebiedsvisie veronderstelt dat de ontwikkelingen in een gebied in onderlinge samenhang worden bekeken. Dan is het in onze ogen niet meer dan logisch dat de toekomst van de schoolgebouwen van de Wingerd én de Noord – die ongeveer van dezelfde leeftijd zijn – in die visie worden meegenomen. Het is goed dat het college die mogelijkheid nu openhoudt. De directie van OZHW heeft zich hierover al eerder positief uitgesproken.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk