Door Jeroen Rijsdijk op 17 januari 2016

Raadsbijdrage: problemen in het Centrum aanpakken

Dank u wel voorzitter.

Vanavond bespreken wij de startnotitie bestemmingsplan Centrum; de eerste stap in een traject dat naar verwachting eind 2016 zal leiden tot een nieuw bestemmingsplan voor het Centrum.

Vorig jaar is het Wop Centrum – met als titel Samen werken aan een krachtig hart van Ridderkerk – vastgesteld. Dit Wop dient nu als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. De PvdA Ridderkerk roept in herinnering dat het wijkoverleg Centrum en de bewonersgroep Centrumvisie met veel enthousiasme aan het participatietraject rond dit Wop zijn begonnen, maar dat zij uiteindelijk teleurgesteld waren over het eindresultaat. Men vond het Wop met bijbehorend uitvoeringsprogramma te weinig de echte wil uitstralen om de structurele problemen in het Centrum aan te pakken.

Inmiddels is gestart met een pilot eenrichtingsverkeer in de Sint Jorisstraat. Daarmee is eindelijk serieus aan de slag gegaan met een probleem dat al lange tijd speelt in het Centrum. Hoewel het participatietraject met de ondernemers niet de schoonheidsprijs verdient, horen wij positieve geluiden van direct omwonenden. Vraag aan de wethouder: welke signalen heeft u tot nu toe ontvangen over de pilot?

Een ander langlopend probleem in het centrum is het laden en lossen bij supermarkt Dirk van den Broek op de kruising Havenstraat/Sint Jorisstraat/Ringdijk/Westmolendijk. Op aandringen van omwonenden is het college gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om het laden en lossen te verplaatsen naar de Noordenweg. Op die manier kan een einde worden gemaakt aan de verkeersonveilige situatie op de kruising en kan trillingsschade aan omliggende, niet onderheide (monumentale) bebouwing sterk worden teruggebracht. Vraag aan de wethouder: hoe staat het met dit onderzoek?

Tot slot valt het de PvdA Ridderkerk op dat in de startnotitie erg vaak over regels wordt gesproken. Regels ten aanzien van detailhandel, regels ten aanzien van horeca, regels ten aanzien van erfgoedbeleid. In het coalitieakkoord werd nog gesproken over minder regels. Wij gaan ervan uit dat het college bedoelt dat zij in samenspraak met betrokkenen tot duidelijke regels wil komen en dat detailhandel en horeca verder binnen de gestelde kaders vooral de ruimte wordt gelaten om te ondernemen.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk