Door Jeroen Rijsdijk op 6 december 2015

Raadsbijdrage: plaatsing windturbines is politieke keuze

Dank u wel voorzitter.

Wij hebben het al vaker gezegd: de PvdA Ridderkerk is net als ruim twee derde van de Nederlanders voor windenergie. Maar wij zijn tegen windturbines in dichtbevolkt gebied. Grote windturbines trekken dan een te zware wissel op de leefomgeving. De leefomgeving is in Ridderkerk al zwaar genoeg belast.

Een kleine, niet uitputtende opsomming: we hebben in en rond onze gemeente te maken met gevaarlijk transport, met hogedrukleidingen van de NAM en met de opslag van gevaarlijke stoffen. En of dat nog niet genoeg is, liggen we ingeklemd tussen de rijkswegen A15 en A16, dichtbij Kijfhoek en in de aanvliegroute van Rotterdam The Hague Airport.

Het is bepaald niet overdreven om te stellen dat Ridderkerk met een grote stapeling van risico’s te maken heeft. Risico’s die in het algemeen redelijk beheersbaar zijn, maar het blijven wel risico’s. In een dergelijke gebied passen geen grote windturbines, ook niet bij de gemeentegrenzen. Zeker als je bedenkt dat deze dicht bij woonwijken komen te staan. In het buitenland worden niet voor niets veel ruimere afstanden gehanteerd.

De Windkaart laat bovendien zien dat de windsnelheid in dit gebied tot de laagste van Nederland behoort.

Het tegenvallend rendement van de beoogde windturbines is een van de redenen dat de provincie nu op zoek gaat naar alternatieve locaties. In Ridderkerk is bedrijventerrein Donkersloot in beeld. Dat is opmerkelijk: eerder zijn de beoogde windturbines bij Nedstaal in Ablasserdam geschrapt, omdat windturbines op die plek een te grote impact hebben op het werelderfgoed van Kinderdijk. Bedrijventerrein Donkersloot ligt hemelsbreed echter veel dichter bij Kinderdijk. Vandaar dat wij het amendement van de VVD om deze locatie op voorhand als ongeschikt aan te merken, mede hebben ingediend.

Helaas kunnen wij ook na eventuele aanpassing niet met de zienswijze instemmen, hoewel wij deze voor het grootste gedeelte onderschrijven. Een zwaarwegend argument voor ons is daarbij dat het college het hoofd ten aanzien van de drie windturbines in Nieuw Reijerwaard deemoedig in de schoot heeft gelegd. Hoewel het lastig zal zijn om grote windturbines buiten Ridderkerk te houden, vinden wij dat het college daarover het gesprek met de provincie moet aangaan. Baadt het niet, dan schaadt het ook zeker niet.

Tot slot hebben vertegenwoordigers van de provincie vorige week tijdens het inspreekuur op onze vragen aangegeven dat eventuele plaatsing van windturbines altijd een politieke keuze is. In het onderzoek dat de provincie nu wil gaan uitvoeren, worden veel aspecten betrokken, maar uiteindelijk spelen ook bestuurlijke en maatschappelijke argumenten een rol bij de besluitvorming.

Het college is dus aan zet.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk