Door Jeroen Rijsdijk op 30 juli 2015

Raadsbijdrage: Oude eiken sparen

Dank u wel voorzitter.

Het college wil het bestemmingsplan Park Bolnes wijzigen. De eerste fase van het Park Bolnes is afgerond, maar de tweede fase is nooit van de grond gekomen. Het is nu de bedoeling om 23 eengezinswoningen te realiseren in plaats van de oorspronkelijk beoogde appartementen en seniorenwoningen.

Uit de door de bewoners van de Van Riebeekstraat gezamenlijk ingediende zienswijze blijkt dat zij kritisch zijn over onderdelen van het nieuwe plan. Een deel van de bezwaren richt zich tegen de beoogde plaats van de inrit, die ten koste gaat van twee oude eiken. Oude eiken die omwonenden graag zien blijven staan. Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder aangegeven dat er vanuit stedenbouwkundig perspectief geen belemmeringen zijn om de inrit te verplaatsen. Vraag aan de wethouder: kunt u toezeggen dat als bewoners het daarover met elkaar eens worden, de inrit kan worden verplaatst? En dat de bouwinrit dus niet de definitieve inrit wordt?

Verder staat in het raadsvoorstel dat de huidige en toekomstige bewoners van de Van Riebeekstraat over de inrichting van het openbaar gebied kunnen meedenken tijdens een voor de zomer te organiseren bijeenkomst. Tijdens de laatste vergadering van de commissie Wonen is aangegeven dat deze avond na de zomer zal worden georganiseerd. Het eventuele verplaatsen van de inrit zou tijdens die bijeenkomst besproken kunnen worden. Vraag aan de wethouder: kunt u toezeggen dat de uitnodiging voor deze avond ruim van tevoren aan de bewoners wordt toegestuurd, zodat zij hiermee tijdig in hun agenda rekening kunnen houden?

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk