23 maart 2016

Raadsbijdrage: levendig centrum van belang

Dank u wel voorzitter.

Op 26 maart 2015 heeft de raad een voorbereidingsbesluit voor het centrum vastgesteld, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan. Vanavond vraagt het college om voor hetzelfde gebied opnieuw een voorbereidingsbesluit vast te stellen, omdat de geldigheidsduur van het besluit afloopt voordat er een nieuw bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. Dit komt omdat het college heeft besloten om het participatietraject uit te breiden.

De PvdA Ridderkerk vindt het positief als burgers nauw bij de ontwikkeling van het beleid worden betrokken, maar dan moet het participatietraject wel beter worden vormgegeven dan bij het Integraal Accommodatie Plan. In dat kader verbaast het ons dat het college een aantal partijen noemt waar overleg mee wordt gevoerd, maar dat horecaondernemers daar niet tussen staan. Vraag aan de wethouder: wordt er in het kader van het ontwerpbestemmingsplan ook overleg gevoerd met horecaondernemers en zo ja, wat is de insteek van die gesprekken?

Voorts baart het ons in het kader van de door de Omgevingswet beoogde integraliteit zorgen dat de geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit en het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan niet naadloos in elkaar overlopen. De planning van het college komt zelfs zo slecht uit dat dit onderwerp nu zonder voorafgaande commissiebehandeling in de raad moet worden besproken, een in de ogen van de PvdA Ridderkerk zeer onwenselijke situatie (zeker als je die afzet tegen het beperkte aantal onderwerpen in januari en februari). Vragen aan de wethouder: welke maatregelen gaat u nemen om de integraliteit bij toekomstige projecten beter te borgen? En wat voor extra kosten brengt het nemen van dit tweede voorbereidingsbesluit met zich mee?

Dank u wel.