Raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk over oa. OZB-opbrengsten Nieuw-Reijerwaard

8 juni 2019
Tijdens de laatste raadsvergadering van 23 mei jl. stond onder andere het verzoek van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard over het beheer, de beheerskosten openbare ruimte en de OZB-opbrengsten op de agenda. De raadsbijdrage van onze fractievoorzitter Jeroen Rijsdijk kunt u hier nalezen.
 
OZB-opbrengst Nieuw Reijerwaard is Ridderkerks geld (raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk)
De GRNR heeft aan Ridderkerk het verzoek gedaan om het beheer en onderhoud van de bouwrijpe gronden aan haar over te dragen, én om Barendrecht en Rotterdam mee te laten delen in de (toekomstige) OZB-opbrengsten van Nieuw Reijerwaard. Het gaat om een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro. Veel geld, Ridderkerks geld, maar ook geld dat we nog niet hebben.
 
De PvdA Ridderkerk is verbaasd over het laatste deel van dit verzoek. Van het begin af aan is duidelijk geweest dat het bedrijventerrein op Ridderkerks grondgebied gerealiseerd zou worden, en de OZB-opbrengsten gaan naar de gemeente waar de grond van is. Bovendien: waar waren Barendrecht en Rotterdam toen het ging om kosten voor het verbeteren van de leefbaarheid bij de Rijksstraatweg?
 
De wethouder verdient een compliment voor het feit dat hij het verzoek van de GRNR niet een op een heeft overgenomen in een voorstel aan de raad. Maar dat hij met een eigen voorstel is gekomen. Daarvan gaat een duidelijk signaal uit.
 
De PvdA Ridderkerk vindt dat nu het bedrijventerrein er komt, dit goed moet worden gerealiseerd. Van de gepresenteerde scenario’s kunnen wij ons daarom vinden in scenario 3. Dit scenario houdt in dat het beheer en onderhoud van de bouwrijpe gronden wordt overgedragen aan de GRNR, en dat een beperkt gedeelte van de OZB-opbrengsten in de grondexploitatie wordt gestort. Dit laatste wat ons betreft pas als er door het eerder bouwrijp zijn van de gronden daadwerkelijk sprake is van een tekort op de grondexploitatie. Als de GRNR een beetje tempo maakt met het verkopen van de grond, hoeven we onze portemonnee niet te trekken.
 
Het voorgestelde scenario 4 gaat ons te ver. In dit scenario worden in aanvulling op scenario 3 alle overige OZB-opbrengsten gereserveerd voor extra investeringen in het bedrijventerrein. De wethouder heeft aangegeven dat dit niet nodig is, maar dat het gaat om de plus in het gebied. Hij gaf als voorbeeld dat er dan geen gewone maar extra mooie lantaarnpalen kunnen worden neergezet. Voor ons is het voldoende als lantaarnpalen doen waarvoor zij zijn neergezet: licht geven in het donker. Een vergulde voet is niet nodig.
 
Samenvattend: het bevreemdt ons dat wordt voorgesteld om geld uit te geven dat er nog niet is, aan dingen die niet nodig zijn en dat terwijl er risico’s zijn. Als we dan toch miljoenen uitgeven, ziet de PvdA Ridderkerk graag dat dit wordt geïnvesteerd in de inwoners van Ridderkerk. Bijvoorbeeld in de mensen die overlast ervaren van Nieuw Reijerwaard, in kwetsbare inwoners door het toekennen van extra huishoudelijke hulp en in een jaarlijkse schaatsbaan op het Koningsplein. In plaats van in overbodige franje op een bedrijventerrein.