Door Jeroen Rijsdijk op 4 juni 2017

Raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk : grote windturbines op BT-Oost en in Stormpolder onwenselijk

Dank u wel voorzitter.

De PvdA Ridderkerk is voor windenergie. Maar wij zijn tegen windturbines in dichtbevolkt gebied. Grote windturbines trekken dan een te zware wissel op de leefomgeving. De leefomgeving in Ridderkerk is al zwaar genoeg belast. De Werkgroep Lucht en Geluid wijst daar ook regelmatig op.

Wij zijn blij dat het college zich in de zienswijze uitspreekt tegen een mogelijke windturbine op BT Oost. Niet voor niets heeft de raad zich eerder op ons initiatief in een motie uitgesproken tegen windturbines op BT Oost. Het is jammer dat die motie in deze zienswijze niet wordt genoemd.

Teleurstellend vinden wij het dat het college zich nauwelijks verzet tegen eventuele windturbines in Stormpolder, tegenover Bolnes. Geluid over water draagt ver en komt daardoor versterkt aan in Bolnes. Bovendien zullen de flats aan de rivier in waarde dalen.

Ook betreuren wij het dat het college zich heeft neergelegd bij de windturbines in Nieuw Reijerwaard. Het inpassingsplan maakt de komst van drie windturbines mogelijk, maar je kunt altijd het gesprek met de provincie aangaan. Rijsoord en West zitten straks met de gebakken peren.

Mevrouw de voorzitter, ik ga afronden. Wij zijn voor het indienen van een zienswijze, maar niet voor een zienswijze in deze vorm. Wij zullen hier dan ook niet mee instemmen, maar zelf nog een keer ons ongenoegen kenbaar maken bij de provincie.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk