Door Jeroen Rijsdijk op 4 juni 2017

Raadsbijdrage Jeroen Rijdsijk : maak een groen en open gebied van Driehoek

Dank u wel voorzitter.

De PvdA Ridderkerk is een voorstander van de ontwikkeling van de Driehoek. Dat waren we en dat zijn we. Het Vlietplein is eerder ingrijpend gerenoveerd en heeft daardoor een positievere uitstraling
gekregen. Met dank aan al die ondernemers die zich dagelijks inzetten voor een levendig plein. Wij vinden het belangrijk dat nu ook de laatste fase wordt voltooid.
Een verdere verbetering van de Driehoek kan bovendien bijdragen aan het verminderen van de overlast van hangjongeren die bewoners van het Vlietplein en het Erasmuspark bij tijd en wijlen ervaren.

Het wegvallen van de sporthal biedt kansen om een groen en verbindend gebied te realiseren tussen Drievliet en Het Zand, met een open en uitnodigende blik op het Vlietplein. Meerdere keren hebben wij daarop gewezen. Dan moet daar bij de plaatsing van de toekomstige woningen, gymzaal en buitensportfaciliteit wel rekening mee worden gehouden.

Tot onze teleurstelling heeft het college de kaders voor het (nieuwe) plan zo opgesteld, dat er drie grote bouwblokken van maximaal zes woonlagen kunnen worden neergezet. Dat zijn bouwblokken van twintig (!) meter. Twee daarvan komen dicht op bestaande bebouwing te staan.
Op de hoek van de Vlietlaan en de Erasmuslaan wordt bovendien de mogelijkheid geboden om extra hoog te bouwen: acht woonlagen. Hoog, hoger, hoogst. In plaats van dat Drievliet en Het Zand met elkaar worden verbonden, wordt er een wand neergezet. Met het groen op een onlogische plek. Wij vragen ons af: wiens belang wordt daarmee gediend?

De PvdA Ridderkerk is voorstander van een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen ertoe doet. De betaalbaarheid van de nieuwe woningen is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Ook voor Ridderkerkers met een smallere beurs moeten er binnen de gemeente voldoende verhuismogelijkheden zijn.
Speciale aandacht dient er te zijn voor voldoende parkeergelegenheid. Niet alleen voor de (toekomstige) bewoners, maar ook voor bezoekers van het Vlietplein en de nieuwe gymzaal. Zeker nu de parkeerplaatsen worden heringedeeld.

De oversteekbaarheid van de Vlietlaan is in Drievliet en Het Zand al langer een punt van zorg. De verkeersenquête van het wijkoverleg heeft dat nogmaals onderstreept. Verdere ontwikkeling van de Driehoek betekent in de ogen van de PvdA Ridderkerk ook dat er serieus werk wordt gemaakt van een veilige Vlietlaan. Ook met het oog op schoolgaande kinderen. Wat ons betreft wordt daar nu al mee begonnen.

Mevrouw de voorzitter, ik ga afronden. Niet genoeg kan worden benadrukt dat het van belang is om alle betrokkenen bij de verdere uitwerking van het plan te betrekken. Het is een gemiste kans dat direct omwonenden, zoals de besturen van de verenigingen van eigenaren van de aangrenzende appartementsgebouwen, tot nu toe niet om hun mening is gevraagd. De toekomstige gebruikers van de gymzaal willen graag nauw bij het programma van eisen worden betrokken. Wij hebben begrepen dat de beoogde locatie van de gymzaal niet hun voorkeur heeft.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk