Raadsbijdrage: gezondheid inwoners Oostendam voorop