27 april 2016

Raadsbijdrage: betrek inwoners bij ontwikkeling Driehoek/’t Zand

Het gebied in de Driehoek/’t Zand wacht al langer op ontwikkeling. Die wijken verdienen een mooi hart.

De PvdA Ridderkerk verwacht bij de uitwerking een grotere rol voor de inwoners van deze wijken dan nu in het plan is opgenomen. Het is immers meer dan een economische en ruimtelijke exercitie. Vooral de inwoners horen centraal te staan bij de uitwerking.

Het vervallen van de sporthal geeft een mooie open aanblik op het plein en dan moet niet de nieuwe betonnen muur direct aan de overkant van de straat worden gebouwd. Wij verwachten een ruime en groene zone, niet een gebied dat zoveel mogelijk wordt dichtgebouwd. Maar een mooi verbindend gebied tussen plein en ‘t Ronde Sant waardoor de wijken Drievliet en ‘t Zand samen een groen en open hart krijgen.

De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat een woonservicegebied voor ouderen verder wordt uitgewerkt. De raad heeft zich uitgesproken voor meer woningen met WoonKeur Plus en dat gaat verder dan levensloopbestendig. Gezien de kanteling zouden ook meergeneratie- of mantelzorgwoningen nadrukkelijker aandacht behoeven.

Er komen in Ridderkerk steeds minder betaalbare woningen voor jongeren. Wij stellen voor om te onderzoeken of in het leegstaande kantoorgebouw voor hen kleinere, zeer betaalbare wooneenheden kunnen worden gerealiseerd.

Bereikbaarheid en zichtbaarheid van het plein zijn aantrekkelijke waarden voor nieuwe bewoners en voor ondernemers.

De veiligheid van fietsers en voetgangers verdient in het plan meer aandacht. Het moeten oversteken van de Vlietlaan door schoolkinderen om te komen tot een gymzaal of sport- en speelvoorziening klinkt als ongewenst en onnodig onveilig. Voor de kinderen van De Botter is een gymzaal op korte afstand wenselijk, want 1,3 km lopen is te ver voor de kleintjes. De Botter en De Fuik kunnen een upgrade gebruiken, dat past in het streven van opwaardering van het plein.

Ten aanzien van het proces en het voornemen om vooral onderhands aan te besteden dringen wij aan op zoveel mogelijk transparantie over het proces, de criteria en de gunningen. En de raad waar mogelijk te betrekken.