Door Jeroen Rijsdijk op 26 juni 2017

Raadsbijdrage: behoud de Beverbol

Dank u wel voorzitter.

Meer dan 1000 huishoudens in Bolnes tekenden vorig jaar voor het behoud van de Beverbol. De wijk gaf daarmee een duidelijk signaal af: wij willen de Beverbol niet kwijt. De sporthal wordt gezien als het sociale hart van de wijk. Het is een plek waar Bolnessenaren elkaar ontmoeten.

Veel mensen vinden het belangrijk: omzien naar elkaar. In de huidige tijd is dat echter geen vanzelfsprekendheid. De Beverbol is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en in plaats van dat er zuinig mee wordt omgegaan, zegt het college: een sporthal is daarvoor geen geschikte plek. En houdt het vast aanzijn voornemen om de Beverbol te slopen. De wereld op zijn kop.

De PvdA Ridderkerk had graag gezien dat ervoor was gekozen om de Beverbol te renoveren. De sporthal had dan weer jaren meegekund. De afgelopen twee weken hebben wij veel gesprekken gevoerd. Ook met gebruikers van de Beverbol. Die gesprekken maakten een ding duidelijk: voor veel mensen is het slopen van de Beverbol niet het ideale scenario. Gebruikers zijn meegegaan in een alternatieve locatie. Maar in hoeverre hadden zij een keuze? De coalitiepartijen stemden in december al in met de bouw van een tweede sporthal op het Reijerpark.

Voor de gebruikers van de Beverbol is het niet alleen belangrijk dat een nieuwe huisvesting voldoet aan hun specifieke wensen, maar ook dat er rekening wordt gehouden met hun financiële draagkracht. Dat geldt ook voor de Spaanse vereniging en Excelsior Bolnes. Voor veel verenigingen is het al een topprestatie om aan het eind van het jaar quitte te spelen. Die kunnen geen hogere huur betalen. Teleurstellend vinden wij het dat het vraagstuk over de betaalbaarheid van de huren vooruit wordt geschoven. En de signalen die wij tot nu toe krijgen, staan haaks op de belofte van de wethouder dat geen enkele vereniging erop achteruit zou gaan. Een gebruiker heeft aangegeven in zijn nieuwe onderkomen straks mogelijk 40% (!) meer huur te gaan betalen. Vraag aan de wethouder: kunt u de toezegging doen dat verenigingen, de buurtpreventie, de komende drie jaar niet meer huur gaan betalen dan nu het geval is en dat de huren maximaal met de inflatie zullen stijgen?

Het voorstel maakt duidelijk dat de mogelijkheid om de Beverbol bijvoorbeeld als partycentrum te behouden, niet is onderzocht. Volgens het college hebben zich geen geïnteresseerden gemeld, maar bent u daar actief naar op zoek geweest? En belangrijker nog, in hoeverre heeft u uitgedragen: dit was in serieuze optie te zien. De sloop van de Beverbol staat gepland voor de zomer van 2018. Voor die tijd zijn er verkiezingen. Mogelijk dat een volgend college wel bereid is om de Beverbol te laten staan en ook om een impuls te geven aan het sportpark Bolnes. De PvdA Ridderkerk zal zich daar in ieder geval sterk voor maken.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk