26 oktober 2015

Raad Ridderkerk bezorgd over azc in Beverwaard

Algemeen Dagblad, Gert Onnink, 16-10-2015

De gemeenteraad van buurgemeente Ridderkerk is bezorgd over de komst van het azc naar de Beverwaard in Rotterdam. “Wij hebben begrip voor de zorgen van de bewoners. Het centrum van Ridderkerk is dichterbij dan dat van Rotterdam, dat geldt ook voor het winkelcentrum in Bolnes,” zegt PvdA-raadslid Arianne Ripmeester.

Ridderkerk wil daarom ook graag een plekje in een nog op te richten beheersgroep. Het azc komt in de Beverwaard niet ver van de gemeentegrens met de Ridderkerkse wijk Bolnes. “Als de uitgang aan de achterkant komt, dan is dat al grondgebied van Ridderkerk. Wij willen er bij betrokken zijn, het college van b en w in Ridderkerk moet zich actiever opstellen,” aldus Ripmeester.

Burgemeester Anny Attema sprak donderdagavond voorafgaande aan de gemeenteraad een verklaring uit. ,,De komst van het azc biedt ook kansen, veel organisaties oriërenteren zich. Maar tegelijkertijd zijn er Ridderkerkers die zich zorgen maken. Wat betekent het AZC voor onze gemeente, de wijk, voor de buurt? Wat betekent het voor de woonomgeving en onze veiligheid als op korte afstand van ons huis zoveel asielzoekers worden gehuisvest? Het zijn mensen met veelal een ander geloof, ze komen uit een andere cultuur. Gaat dat wel goed samen met de bestaande bevolking? Deze zorgen van onze inwoners zijn ook onze zorgen.”

Rotterdam
Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam stond donderdagavond tegenover bijna vijfhonderd woeste inwoners van de wijk Beverwaard om uitleg te geven over de komst van een asielzoekerscentrum. In een vijandige en bij vlagen grimmige sfeer maakten bewoners van de Beverwaard burgemeester Ahmed Aboutaleb duidelijk dat zij geen asielzoekerscentrum in hun wijk dulden.