22 juli 2015

PvdA: stop totaal met uitbesteden opsporing fraude

Dichtbij, 15 juli 2015, Geert van Someren

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk is gestopt met het inschakelen van het extern bureau Investiga op basis van ‘no cure no pay’. Wel blijft de gemeente het bedrijf tegen normale betaling inhuren voor de opsporing van fraude met uitkeringen, omdat binnen de gemeente zelf daar onvoldoende capaciteit voor is.

PvdA-fractievoorzitter Arianne Ripmeester wil dat de inhuur compleet stopt. ‘Opsporen van fraude is onmiskenbaar een kerntaak binnen het publieke termijn, zo heeft de Centrale Raad van Beroep vastgesteld’. De gemeente Ridderkerk stelt daar tegenover dat uit de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma op Kamervragen blijkt dat inhuur wel mogelijk is, alleen niet op basis van ‘no cure no pay’. Daar is Ripmeester het niet mee eens.

Ripmeester wil van het college weten hoeveel dossiers Investiga heeft onderzocht en wat de gemeente met de informatie gaat doen. Volgens de Centrale Raad van Beroep is het op die manier opsporen van fraude ontoelaatbaar en is daarom sprake van onrechtmatig verkregen bewijs.

Het college van B&W stelt dat dat ‘de medewerkers van Investiga niet geheel zelfstandig hebben geopereerd. De werkzaamheden zijn gecoördineerd door een eigen medewerker. Die bepaalt welke dossiers worden onderzocht. Alle besluiten en daaruit voortvloeiende beschikkingen zijn nadrukkelijk gecontroleerd door de medewerker’.