Door op 8 september 2015

Plan voor de Arbeid & Solidariteit gepresenteerd op zaterdag 12 september, 15 uur, in Rotterdam

Het Plan voor de Arbeid & Solidariteit wordt op zaterdag 12 september a.s. van 15.00 tot 18.00 uur toegelicht en aangebonden aan Paul Tang, leider onze PvdA-Eurodelegatie, en aan John Kerstens, woordvoerder onderkant arbeidsmarkt in de PvdA-Tweede Kamerfractie . En er is uiteraard ruim gelegenheid voor debat en vragen. Plaats van handeling: Lounge Linkse Zaken, PvdA kantoor afdeling Rotterdam, Willem Smalthof 95 te Rotterdam.
Paul Tang zal ook reageren op onze voorstellen. Hij is het eens met onze stelling dat er veel meer gedaan moet worden voor meer werk en minder ongelijkheid en armoede, zowel in Brussel als in Den Haag. Ook zal er een paneldebat zijn met deze twee politici, Gerard Bosman vanuit de beweging Linksom!, een vertegenwoordiger van de FNV en Patrice van der Vorst, directeur ID Kennis, met veel kennis vanuit de uitvoeringspraktijk van bijstand, participatiewet en UWV).

Linksom! in de PvdA, een beweging van inmiddels een kleine honderd actieve en diep betrokken kaderleden van de Partij van de Arbeid, presenteert een Plan voor de Arbeid en de Solidariteit als alternatief voor het kabinetsbeleid op deze terreinen. Linksom! vindt dat de ambities van een kabinet waar onze PvdA deel van uitmaakt op het terrein van werk en eerlijk delen veel scherper moeten en kunnen. Linksom! wil daarom dat onze PvdA als voorwaarde voor steun aan de door dit kabinet voorgestelde lastenverlichting (die voor ons ook achterwege kan blijven) stelt dat er veel meer werk wordt gecreëerd dan nu en dat er een substantiële aanpak komt voor de bestrijding van de toenemende armoede en ongelijkheid in ons land. Het door Linksom! opgestelde Plan voor de Arbeid & Solidariteit bevat daarvoor tal van voorstellen. Wij zetten ons daarbij af tegen de huidige confrontatie door het kabinet tegenover de FNV en willen juist dat onze partij weer optrekt samen met deze bloedverwant van links. Wij willen dat onze partij weer gelooft in de eigen idealen van solidariteit, verheffing en democratie. Het is tijd dat onze partij, en links in het algemeen, haar zelfvertrouwen hervindt. De kloof tussen wat onze PvdA zegt en wat ze doet, heeft onze geloofwaardigheid grote schade toegebracht – links lullen en rechts poetsen. Het vertrouwen van veel van onze kiezers en leden is daardoor verloren. Linksom! wil dit tij keren. Voortdurend wordt het debat hierover binnen onze partij uit de weg gegaan en kritiek met repressieve tolerantie gesmoord. Door zelf nu concrete alternatieven te publiceren, wil Linksom! een constructief debat in onze partij forceren.

In het Plan voor de Arbeid & Solidariteit worden voorstellen gedaan die optellen tot zo’n 500.000 extra banen. Dit wordt bereikt door o.m. een New Green Deal, meer koopkracht, een versterking van de publieke sector, arbeidstijdverkorting (32-urige werkweek) en meer op werk gerichte belastingmaatregelen – o.m. een fiscale arbeidsuitkering in plaats van arbeidskorting voor de werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd stellen we maatregelen voor die de nu groeiende ongelijkheid en armoede bestrijden. Ons belastingstelsel moet daartoe veel eerlijker worden, we stellen een Wet op de Loonvorming voor die een maximum verhouding regelt tussen de hoogste en de laagste beloning binnen een bedrijf of instelling, we doen voorstellen voor aanpassing van de AOW en de pensioenen, de bijstand en de participatiewet, de huurtoeslag en de zorgtoeslag. En we willen een nationaal beleid dat gericht is op armoedebestrijding. In totaal verschuiven we met ons plan € 30 miljard euro. De volledige versie en een meer uitgebreide samenvatting is te lezen op onze website: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/.