Door Jeroen Rijsdijk op 28 juli 2015

Passende woonruimte in Ridderkerk

Een betrokken inwoner uit Ridderkerk concludeert op basis van ons ingezonden stuk in de Combinatie dat de PvdA Ridderkerk mensen wil verplichten te verhuizen. Dit was niet de strekking van het door ons ingezonden stuk, daarvan is de strekking dat het voor mensen mogelijk moet zijn om te verhuizen. En dat de gemeente daar een rol in heeft.

In Ridderkerk hanteert de gemeente het Primaat van verhuizen, dat betekent dat wanneer iemand veel aanpassingen voor zijn woning aanvraagt om thuis te blijven wonen en wanneer het waarschijnlijk is dat de zorgvraag in de toekomst toeneemt, de gemeente daaraan niet meewerkt en dwingend adviseert om een meer passende woning te betrekken. Vragen zijn dan: is er een passende woning in Ridderkerk beschikbaar, komen deze mensen daarvoor in aanmerking en worden zij wel of niet geconfronteerd met fors hogere woonlasten?

Samen met CDA Ridderkerk hebben wij vragen gesteld over de mogelijkheden voor ouderen om hun woning zelf aan te passen. Mensen met een laag besteedbaar inkomen maar met vermogen kunnen deze voorzieningen niet altijd aanschaffen. Dit vermogen zit bijvoorbeeld vast in een eigen huis. Banken blijken uit onderzoek van de ANBO vaak niet mee te werken om bijvoorbeeld een extra krediet op het huis te vestigen. Op dat moment ontstaat een probleem.

Een andere kant van de verhuisproblematiek is dat ouderen die zelf kleiner en/of gelijkvloers willen gaan wonen, geen geschikte woonruimte kunnen vinden. Vaak omdat verhuizen uit een huur- of koopwoning waar al jaren in gewoond is, betekent dat men geconfronteerd wordt met een veel hogere huur waardoor het huishoudboekje te veel onder druk komt. Vaak ook omdat men geen woning buiten Ridderkerk, weg van hun sociale netwerk, wil of kan accepteren.

Ridderkerk vergrijst de komende jaren verder, onze ouderen verdienen passende woonruimte in grootte en betaalbaarheid. Steeds vaker horen wij dat er geen geschikte betaalbare woning in Ridderkerk te vinden is. Het is goed wanneer inwoners van Ridderkerk nadenken over hoe zij de toekomst zien en zich informeren over wat zij kunnen verwachten. Het is ook goed wanneer de gemeente nadenkt hoe zij het toenemend aantal ouderen -in samenspraak met hen- in de toekomst goed en veilig kan huisvesten.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk