30 oktober 2016

Oversteek moet beter

De gemeente Ridderkerk gaat de oversteeksituatie bij voormalig buurthuis De Klinker verbeteren. Het pand is tijdelijk in gebruik als schoolgebouw, maar er is niet voorzien in een veilige oversteek voor de kinderen. “Er is geen duidelijke plek om over te steken. Er zijn twee lijnen getekend, maar op een ongelukkig punt” zegt PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk. Hij bracht de situatie vorige week in het vragenuur van de raad onder de aandacht van wethouder Volbregt Smit. Na de situatie te hebben bekeken onderschrijft hij de kritiek: “Er zijn wel borden geplaatst, maar de kanalisatiestrepen vallen niet op en de richting is verkeerd. We gaan actie ondernemen, want dit is gewoon niet goed.”
Rijsdijk pleit ervoor om de situatie goed op te lossen met een zebrapad of een brede drempel die de snelheid van het verkeer moet reduceren.