30 november 2016

Ondersteuning voor kinderen in armoede

Ridderkerk, Het Zuiden – Het geld dat het Rijk aan gemeenten geeft voor hulp aan kinderen in gezinnen die in armoede leven, zet Ridderkerk apart. Het gaat om 200 euro per kind per jaar, met ingang van 2017.
Het oormerken van dit geld is het resultaat van een door de PvdA ingediende motie. Op Leefbaar Ridderkerk na steunden alle fracties de motie. In de motie stelt de PvdA dat inzichtelijk moet zijn waaraan het geld wordt besteed.

Klikt u hier voor de motie over het inzichtelijk maken van de besteding van de extra rijksgelden voor kinderen die opgroeien in armoede.