Door Arianne Ripmeester op 4 januari 2017

Omdat u het waard bent!

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft forse financiële problemen. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde sinds het begin van de crisis en ook de hoogte van de schuld van Nederlanders in de schuldhulpverlening steeg ten opzichte van vorig jaar. Armoede blijft actueel en moeten we als samenleving tegen willen gaan. Zelf ben ik erg enthousiast geraakt over het project ‘Mobility Mentoring’, dat inzet om mensen duurzaam financieel zelfredzaam te laten zijn.

Het eerste uitgangspunt is dat grote zorgen zoals armoede en schulden verlammend werken op ons vermogen problemen op te lossen. En dat kinderen die in armoede opgroeien op latere leeftijd vaak niet goed in staat zijn om doelen en prioriteiten te stellen, strategieën te ontwikkelen om die doelen te bereiken en door te zetten als het tegen zit. Dat zet hen onnodig op achterstand.

Het tweede uitgangspunt is kijken welk inkomen gezinnen minimaal nodig hebben om geen geldstress meer te hebben. Re-integratie is dan dus niet alleen gericht op het vinden van betaald werk, maar op het vinden van betaald werk-dat-voldoende-oplevert om ervan rond te komen. Om dat doel te bereiken is het voor veel gezinnen nodig om ook te werken aan zaken als betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid. Daar ligt ook een taak voor de gemeente.

Ook in Ridderkerk?
Gezinnen of personen geholpen door mobility mentors, die samen met hen een samenhangend plan maken. Elk groot doel wordt opgedeeld in kleine stappen en elk succesje wordt gevierd, zodat op een positieve manier gedrag wordt veranderd. Deze goed getrainde mentoren kunnen leden van een wijkteam zijn, speciale schuldhulpmaatjes, gezinscoaches of anderen.

Willen we mensen echt structureel zelfredzaam krijgen dan is het is belangrijk om economische zelfredzaamheid ook in Ridderkerk centraal te stellen. Dan nemen we dus bij re-integratie niet meer afscheid als mensen iets van betaald werk vinden, maar doen we dat pas als mensen voldoende inkomen verdienen om hun geldzorgen achter zich te laten.

Het is heel belangrijk dat onze sociale professionals zeer goed bewust zijn en antennes hebben voor de impact van stress op gedrag. En dat zij daar in hun begeleiding op kunnen aansluiten. Nu staat in veel beleidsnota’s nog geschreven ‘de gemeente gaat uit van eigen regie en verantwoordelijkheid’, dat moeten we nog een keer tegen het licht houden. We gaan uiteraard niet meer al het werk voor onze klanten verrichten. Maar we gaan hen ook niet meer alleen aanspreken op hun verantwoordelijkheden, maar juist ook meer ondersteunen om in actie te komen en zo hun eigen doelen te realiseren. En zo voor de lange termijn economisch zelfredzaam te zijn. Dat is economisch, dat is duurzaam, dat is sociaal.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester