20 april 2017

Norm voor tijdig antwoord niet gehaald

De gemeente Ridderkerk heeft in 2016 in veel gevallen niet de norm van 90% gehaald die staat voor het tijdig afdoen van bezwaarschriften. Voor ‘algemene zaken’ is 76% van de 41 bezwaarschriften binnen 12 weken afgehandeld. Bij ‘sociale zaken’ is dat op een aantal van 87 bezwaren 48%. Deze cijfers staan in het antwoord dat het college van B&W geeft op schriftelijke vragen van de PvdA. http://www.hetzuidenridderkerk.nl/nieuws/algemeen/145066/norm-voor-tijdig-antwoord-niet-gehaald (Het Zuiden – Ridderkerk)