13 maart 2016

Nieuwbouw Gemini in zicht, integrale visie nodig op Reijerpark

Het gemeentebestuur besluit binnenkort over een pretentieus plan, het Integraal Accommodatie Plan (IAP) met daarin nieuwbouw, renovatie en sloop van sporthallen, scholen en verenigingsgebouwen. En een investering van totaal €20 tot 30(!) miljoen. PvdA Ridderkerk staat achter noodzakelijke investeringen zoals in de Gemini, maar vraagt zich af waar de balans is ten opzichte van zorg en armoedebestrijding.

De Gemini krijgt nieuwbouw, waardoor het aantal leerlingen met een derde zal groeien tot 1200. ‘Hoe eerder hoe beter’ spreekt het schoolbestuur uit, maar ze zijn nu nog achterin het proces gepland. Onlangs presenteerden verenigingen Ten Donck, Saturnus en sv Slikkerveer (totaal ca. 1100 leden) hun plannen voor Reijerpark. Reden voor PvdA Ridderkerk om te pleiten ook de Gemini daar te plaatsen, zodat zij net als de Farel kunnen profiteren van nieuwe voorzieningen en groene ruimte. Een integraal plan voor Reijerpark creëert een win-win-situatie voor onderwijs, meerdere verenigingen, duurzaamheid etc. en kan nieuwbouw voor de Gemini met jaren vervroegen.

IAP niet voor iedereen
Bij zo’n mega-investering verwacht je goed onderbouwde en breed gedragen plannen. Een enkele vereniging zoals KCR gaf aan 8-10 keer met de gemeente te hebben gesproken. Het merendeel van de insprekers tijdens de commissievergadering gaf aan helemaal niet of onvoldoende te zijn gekend.
De wethouder moest zelfs toegeven dat vergeten was om contact op te nemen met Buurtpreventie Bolnes, Invaliden Sportvereniging Ridderkerk (ISR) en vereniging Larosa. Judostichting To-Uchi en tafeltennisvereniging TaVeRi vrezen voor hun voortbestaan als de gymzaal aan de Da Costalaan wordt afgebroken. Basisschool De Noord wordt buiten de ontwikkeling rondom Plein Oost gehouden.
Het IAP is ook in financieel opzicht onvoldoende onderbouwd. Toch wordt het besluit op korte termijn in korte tijd genomen. Gaat snelheid nu boven zorgvuldigheid?