25 mei 2016

Minder inkomen? Vraag huurverlaging

In 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Sindsdien hangt de huurverhoging af van het huishoudinkomen. Dat is het inkomen van de huurder en van alle andere bewoners van zijn huis, zoals zijn partner en kind(eren) boven de 23 jaar.
Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huurverhoging.

Er wordt een onderscheid gemaakt in drie inkomensgroepen:

  1. huurders met een inkomen tot € 34.678,
  2. huurders met een inkomen tussen de € 34.678 en € 44.360,
  3. huurders met een inkomen van meer dan € 44.360.

Voor de eerste groep geldt een maximale huurverhoging van inflatie + 1,5%, voor de tweede groep van inflatie + 2,5% en voor de derde groep van inflatie + 4%.

Bij het bepalen van de huurverhoging gaat Woonvisie uit van het huishoudinkomen van twee jaar geleden. Bent u in de tussentijd minder gaan verdienen, met pensioen gegaan of is een verdienend kind het huis uitgegaan, waardoor u in een andere inkomensgroep valt? Dan kunt u op elk moment huurverlaging vragen. U krijgt dan een huur gelijk aan de huur die u zou hebben betaald als uw inkomen uw nieuwe lagere inkomen zou zijn geweest. Dit kan u veel geld schelen!

Huurverlaging is mogelijk tot twee jaar na de betreffende verhoging(en). Dit betekent dat de huurverhoging van 2013 is vast komen te staan. Voor 2014 kan tot 1 juli 2016 huurverlaging worden aangevraagd en voor 2015 tot 1 juli 2017.

Wat moet u daarvoor doen?
Vraag telefonisch een inkomensverklaring of IB60-formulier aan bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800-0543. Dit formulier dient u dan samen met een voorstel tot huurverlaging en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie naar Woonvisie te sturen. Zie voor een voorstel tot huurverlaging: Voorstel tot huurverlaging.pdf en Puntentelling zelfstandige woonruimte.pdf.

Komt u er niet uit?
Neem dan kosteloos contact op met het Ombudsteam PvdA Ridderkerk via telefoon (06 30 944 188) of e-mail (ombudsteampvdaridderkerk@gmail.com). Wij helpen u graag.