8 november 2015

Mens, maatwerk, munt

Een gemeente kan geld besteden doordat zij gelden ontvangt van het rijk en via lokale belastingen. Sommige gelden van het rijk zijn gekoppeld aan een specifiek doel, met andere gelden is meer ruimte om lokale keuzes te maken. Wanneer ergens geen geld voor is betekent dit vaak dat de politieke wil ontbreekt om er geld aan uit te geven. Lokaal kan men het verschil maken!

Ridderkerk staat er goed voor. Om eventuele risico’s af te dekken heeft Ridderkerk € 7 miljoen nodig en daar staat € 27 miljoen ‘beschikbare weerstandscapaciteit’ tegenover, bijna vier keer zoveel. De accountant vindt twee keer al uitstekend.

Een gemeente kan kiezen hoeveel geld zij voor een taak overheeft. Dat gebeurde in voorgaande periodes bijvoorbeeld in de WMO. Nu wil het college binnen de ontvangen budgetten van het rijk blijven. Geen extra geld dus naar bijvoorbeeld Huishoudelijke Hulp.

Opmerkelijk is dat veel geld niet wordt uitgegeven. In 2014 bleef ruim een miljoen ‘over’ op het Sociale domein. Moeten we niet dat hele budget inzetten om de scherpe kantjes voor de kwetsbare groepen te verzachten? Het college ziet geen reden deze gelden voor de doelgroepen te reserveren.

Door de decentralisaties is er veel op het bord van de gemeenten gekomen. Er gaan dingen niet goed. Het is voor de gemiddelde zorgvrager niet duidelijker geworden. Wanneer we streven naar een beter Ridderkerk laten we dan het belangrijkste weer voorop zetten: mens, maatwerk, munt.