Door Jeroen Rijsdijk op 18 april 2017

Meer starterswoningen nodig

De woningmarkt trekt aan, maar het wordt voor starters steeds lastiger om een eigen huis te vinden. De stijgende huizenprijzen zorgen er in combinatie met strengere hypotheeknormen voor dat jongeren steeds meer eigen geld nodig hebben om een huis te kunnen kopen. Niet iedereen heeft het geluk om op kapitaalkrachtige ouders te kunnen terugvallen.

Huren zou voor meer jongeren een optie kunnen zijn, maar de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. In Ridderkerk gemiddeld vier jaar. Het helpt daarbij niet dat het college en Woonvisie bezig zijn om de sociale woningvoorraad met 1700 woningen in te krimpen. Vrije sector huurwoningen met een huurprijs vanaf € 710 zijn voor veel mensen niet te betalen, laat staan voor wie net begint met werken.

Het moeilijk kunnen vinden van een betaalbare koop- of huurwoning is een van de redenen dat Ridderkerkse jongeren naar andere gemeenten verhuizen. Per 1 januari is de starterslening opnieuw ingevoerd in Ridderkerk. Een starterslening is een lening die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld om jongeren te helpen met het kopen van een eerste huis. De PvdA Ridderkerk vindt dat een goede stap, maar het is in onze ogen niet voldoende. Wij vinden dat ook nadrukkelijk moet worden ingezet op de bouw van starterswoningen en/of het ombouwen van kantoorpanden tot starterswoningen.

Het is daarom teleurstellend dat het college een plan om starterswoningen van rond de € 100.000 te bouwen in een voormalig kantoorpand aan de Kastanjelaan heeft tegengewerkt. Pas toen de projectontwikkelaar kwam met een plan om aanzienlijk duurdere woningen te bouwen, verleende het college zijn medewerking.

Willen we jongeren in Ridderkerk houden, dan zijn er meer starterswoningen voor kopers en huurders nodig. Ook een proef met een aantal Tiny Houses (zie voor meer informatie: www.tinyhouses.nl) zou een mooie en duurzame aanvulling kunnen zijn. Wij vinden dat in ieder geval gestopt moet worden met het verkleinen van de betaalbare woningvoorraad. Dat is niet alleen goed voor jongeren, maar ook voor veel andere (thuisloze) Ridderkerkers.

Jeroen Rijsdijk

PvdA Ridderkerk

fractie.ridderkerk@pvda.nl

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk