Door op 7 december 2015

Meer gemeente-belastingen is dom (en kitsch)

Gerard Bosman – Op 3 december 2015 bericht de NRC dat het kabinet tracht haar belastingplan te redden door een deal met CDA en D66 in de Eerste Kamer door het gemeentelijk belastinggebied te verruimen. Het is een dom plan, want het levert niks voor de mensen die het nodig hebben, zoals werkzoekenden. En het is ook kitsch, want klein is lang niet altijd beter.

Lees het hele artikel op de website van de Wiardi Beckman Stichting: http://wbs.nl/opinie/blogs/gbosman/meer-gemeente-belastingen-dom-en-kitsch