Door Arianne Ripmeester op 28 april 2015

Meer Beschermd Wonen in Ridderkerk

Alleen de PvdA Ridderkerk voerde het woord bij een besluit omtrent Beschermd wonen. Beschermd wonen bijvoorbeeld voor dementerenden of jongeren met een geestelijke beperking valt sinds kort onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Daarvoor wordt een samenwerking aangegaan met omringende gemeenten, Rotterdam is de centrumgemeente die het uitvoert.
Het besluit betrof een bestuurlijke overeenkomst om de taak die naar de gemeente is gekomen door de decentralisatie van de AWBZ met betrekking tot Beschermd Wonen te regelen.
Daarin wordt gesteld dat Centrumgemeente Rotterdam ‘de juiste zorg biedt aan de inwoners van Ridderkerk’. Maar wie bepaalt wat juiste zorg is? Wij verwachten van het college een zorgvuldige en kritische blijk op het aanbod waarbij niet het gemeentelijke budget maar de kwaliteit van leven van de inwoner centraal staat. De toegang tot Beschermd wonen moet voldoende open zijn.
Ook voor een deel van de jongeren is de meest geschikte manier ‘van op jezelf gaan’ de overgang naar een beschermd wonen groep. Ook op dit punt verwachten wij van de wethouder dat er meer mogelijkheden in Ridderkerk worden geboden.
In Ridderkerk zijn er diverse wachtlijsten voor beschermd wonen. Ook wanneer mensen dementeren verwacht de familie een bepaalde kwaliteit van wonen voor hun geliefde. De vraag is of Ridderkerkers in hun eigen gemeente kunnen worden opgevangen of dat zij noodgedwongen naar omliggende gemeenten moeten blijven uitwijken. Wij verzoeken de wethouder meer werk te maken van voldoende kwalitatieve opvang in de eigen gemeente.
In de twee bovenstaande voorbeelden gaat het om echte verblijfzorg. Maar er is een fase voor…..
Het inrichten van Woonservice gebieden is belangrijk in het kader van langer zelfstandig wonen. Wij verzoeken het college in dat kader om ook in te zetten op andere vormen van beschermd wonen in de vorm van woongemeenschappen, zoals een aantal woningen in een voor buitenstaanders afgesloten gebied waarvan de inwoners elkaar ondersteunen.
PvdA Ridderkerk is blij dat de wethouder heeft toegezegd om een Raadsinformatiebrief op te stellen over het onderwerp Beschermd Wonen.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Fractievoorzitter

Meer over Arianne Ripmeester