Door Jeroen Rijsdijk op 10 april 2017

Leegstand van winkels tegengaan

De detailhandel is hard getroffen door de economische crisis. Nu de bestedingen aantrekken, heeft de detailhandel het nog altijd moeilijk. Dat komt niet alleen door hoge huren, maar ook doordat steeds meer aankopen via internet worden gedaan. Deze en andere ontwikkelingen hebben duidelijk hun invloed gehad op de detailhandel in Ridderkerk.
Ook Ridderkerkse winkeliers hebben te maken (gehad) met teruglopende omzetten en noodgedwongen sluitingen. Met name op het dorp is de leegstand duidelijk zichtbaar. Momenteel bedraagt de totale leegstand in Ridderkerk ongeveer 10%. Dat is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Diverse omliggende gemeenten doen het beter. Zo staan in Barendrecht (5%), Hendrik Ido Ambacht (4%), Albrandswaard (3%) en Alblasserdam (2%) minder winkels leeg.

Momenteel werkt de gemeente aan een visie hoe Ridderkerk erover dertig jaar uit zou moeten zien. De PvdA Ridderkerk vindt dit het moment om met alle betrokkenen concrete afspraken te maken over toekomstbestendige winkelgebieden in alle wijken van Ridderkerk. Winkelgebieden waarin het aanbod van winkels op peil blijft en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Helaas zijn onze bestuurders heel wat minder ambitieus: volgens hen moeten we ons bij de leegstand neerleggen.

Ook op korte termijn kunnen maatregelen worden genomen die ondernemers helpen. In Ridderkerk wordt precariobelasting geheven voor alle voorwerpen die zich op, onder of boven de openbare gemeentegrond bevinden. Dat betekent dat als een ondernemer een paar mooie artikelen voor zijn winkel stalt om mensen naar binnen te lokken, hij daarvoor belasting moet betalen. Of als hij aan de buitenkant van zijn winkel paasversieringen aanbrengt.
De PvdA Ridderkerk zet zich al langer in voor het afschaffen van de precariobelasting. Dat betekent voor ondernemers niet alleen een lastenverlichting, maar zorgt er ook voor dat zij meer ruimte krijgen om te ondernemen. Het wordt voor winkeliers steeds belangrijker om zich van internetwinkels te onderscheiden. Mocht het rommelig worden, dan kan dit worden aangepakt op grond van de APV. Daarvoor hoeft niet de gemeentekas te worden gespekt met een onnodige belasting.

Het maken van goede afspraken over toekomstbestendige winkelgebieden en het afschaffen van de precariobelasting is in de ogen van de PvdA Ridderkerk nodig. Daarnaast vinden wij dat de gemeente kritisch naar de parkeertarieven moet kijken. De hoge huren van de winkelpanden zijn een aandachtspunt. Gelukkig zijn sommige vastgoedeigenaren bereid om mee te denken.
Evenementen dragen bij aan ontmoeting en het verlevendigen van winkelgebieden. Ondernemers zetten zich met mooie initiatieven in om winkelgebieden te verlevendigen. Ook van de gemeente mag iets worden verwacht. Graag zien wij dat er weer een dorpsfeest wordt georganiseerd waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Ook mag een schaatsbaan in december op het Koningsplein niet op de evenementenkalender ontbreken.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk