Door Jeroen Rijsdijk op 10 april 2017

Leefbaarder Ridderkerk

De totale hoeveelheid groen in gemeenten is de afgelopen jaren niet of nauwelijks gestegen. Inmiddels is een voorzichtige verschuiving zichtbaar: een aantal gemeenten is bewust bezig om de hoeveelheid groen in woonwijken te laten stijgen. Uit onderzoek blijkt dat het vergroten van de hoeveelheid groen veel voordelen heeft.

Zo heeft groen een positief effect op de gezondheid van mensen. KPMG heeft berekend dat door het aanleggen van tien procent meer groen jaarlijks 400 miljoen euro bespaard kan worden op zorg- en arbeidskosten. Ook draagt groen bij aan de verbetering van het milieu, door het verminderen van luchtvervuiling en het dempen van geluidshinder.

In Ridderkerk zijn de afgelopen jaren, met behulp van de provincie, mooie stappen gezet om de leefomgeving aantrekkelijker te maken: de Crezéepolder is veranderd in een natuurgebied en de aanleg van het Waalbos is bijna klaar. Maar de hoeveelheid groen in woonwijken is niet gestegen. Sterker nog, groene plekken als het Park Bolnes en het Park Ringdijk zijn volgebouwd. Dat is een gemiste kans, want de luchtkwaliteit en de geluidbelasting zijn in onze gemeente een voortdurend punt van zorg.
De PvdA Ridderkerk ziet graag dat de mogelijkheden worden onderzocht om de hoeveelheid groen in onze gemeente te laten stijgen, bijvoorbeeld door bij nieuwbouwprojecten te kijken hoe er meer groen in de openbare ruimte kan worden ingepast, door bij het herbestemmen van gebieden te kijken of ook een groene invulling mogelijk is en door in overleg met relevante partners als de provincie werk te maken van een groene gordel om Ridderkerk. Dus meer groen in de wijken, om de wijken en rond Ridderkerk. In navolging van andere gemeenten kan overwogen worden om een boom aan te bieden aan inwoners die daarvoor de ruimte hebben.

Meer groen zorgt voor verbetering van de lucht- en geluidskwaliteit, naast het plaatsen van het ontbrekende stuk scherm in West en het nemen van passende maatregelen in Drievliet en Het Zand. Daarnaast blijft een leefbare leefomgeving voor de bewoners van de Rijksstraatweg een belangrijk aandachtspunt. Na lang aandringen gaat de GRNR eindelijk onderzoeken of de aarden wal versneld kan worden aangelegd. Dat werd tijd: de meeste bewoners hebben er net tien jaar bouwoverlast van Veren Ambacht op zitten, en door het versneld aanleggen van de aarden wal kan de overlast van de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard nog enigszins binnen de perken worden gehouden.

Positief is dat de provincie afziet van het plaatsen van grote windturbines op Ridderhaven/Donkersloot. Barendrecht overweegt nog een in plaats van drie windturbines op BT Oost. Wij verwachten van het college net zo’n stevige lobby om grote windturbines in of aan de rand van Ridderkerk weg te houden. Onze leefomgeving is al zwaar genoeg belast.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk