27 augustus 2015

Langer thuis wonen met dementie

Als gevolg van de vergrijzing en veranderingen in de langdurige zorg, wonen steeds meer ouderen zelfstandig. Ook ouderen met beginnende en lichte dementie wonen langer thuis. Dementie vraagt veel aandacht en zorg. Bij veel gemeenten groeit het besef dat er steeds meer ondersteuning nodig is voor het groeiende aantal thuiswonende dementerenden.

PvdA Ridderkerk heeft in onze gemeente aandacht gevraagd voor het welzijn, participatie en veiligheid van deze groep en hun spullen.
In Nederland woont ruim 70% van de ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat dit zal groeien naar een half miljoen mensen. Dat kan alleen wanneer zij voldoende steun krijgen in hun thuissituatie en niet alleen zij, ook hun mantelzorgers. Een op de 5 mensen krijgt dementie en voor vrouwen is de kans daarop gemiddeld nog groter.

Ook in Ridderkerk neemt het aantal inwoners met dementie toe. Dat vraagt van ambtenaren, artsen en verzorgenden meer kennis van dementievriendelijk handelen, maar ook bijvoorbeeld van medewerkers van supermarkten en bibliotheken.

Met goede ondersteuning en het geschikter maken van de woning kun je veel bijdragen aan het welbevinden. Er is veel kennis over dementie vriendelijk wonen en ontwerpen. Platform 31 heeft een handreiking voor ‘Comfortabel wonen bij dementie’ opgesteld, gericht op mantelzorgers. Een woning aanpassen kan niet zomaar met een standaardpakket geregeld worden. Eerst moet met andere ogen naar het dagelijkse leven van een persoon met dementie in de eigen woning gekeken worden. Dan hoef je vaak niet over te gaan tot grote bouwkundige aanpassingen, maar kun je met een aantal precieze kleine ingrepen de omgeving al veel geschikter maken. Ook op de site thuiswonenmetdementie.nl staan handige tips.

Het ondersteunende netwerk van dementerenden moet kunnen groeien met de behoefte. Dat vraagt veel van de mantelzorgers maar ook voldoende ondersteuning op maat vanuit de gemeente en zorgaanbieders.

Graag vernemen wij van u wat uw ervaringen zijn omtrent wonen met dementie in Ridderkerk.