27 april 2016

Kinderen hebben de toekomst

In Nederland groeit een op de negen kinderen op in armoede. Schuldhulpmaatje Nederland stelt dat achter elke zesde voordeur armoede en schulden aanwezig zijn.

Uit onderzoek blijkt dat inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum onvoldoende bestedingsruimte hebben. Toch wil men in Ridderkerk niet verder gaan dan tot 110% en schuift men de discussie een jaar voor zich uit. In de groep tot 120% zitten veel ouderen en werkenden. Lichtpuntje voor hen is dat in het jaar voor de verkiezingen veel mogelijk zal blijken.

De Kinderombudsman publiceerde in 2013 zijn onderzoek ‘Kinderen in Armoede in Nederland’. Schrijnend is het om te lezen dat zeer jonge kinderen zich al zorgen maken om bijvoorbeeld uit huis te worden gezet, de energierekening en geen geld voor een opleiding. Een kwart van de kinderen wordt daar regelmatig ook echt ziek van. Het is daarom belangrijk dat er voldoende geld voor hen is en dat er voldoende politieke prioriteit is. In woord en daad.

Lokaal kunnen we het verschil maken. Vorig jaar werd door ca. 20 organisaties een armoedeconvenant ondertekend waarin zij aangeven een Kindpakket zeer belangrijk te vinden. Al in 2013 vroeg de raad om een kindpakket en stelde het rijk geld ter beschikking. Het is er nog niet in Ridderkerk.

De Kinderombudsman adviseerde om een kindpakket samen te stellen, waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan kinderen zelf. Dat omdat dit bij verslaafde of door-de-financiële-situatie-gestresste ouders niet altijd het geval is. En hij adviseerde om dit pakket ter beschikking te stellen voor alle kinderen in huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het kindpakket moet bestaan uit de absoluut noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving, bijvoorbeeld winterkleren, lessen voor een basiszwemdiploma, computer, fiets en deelname aan een wekelijkse activiteit.

In Ridderkerk wordt het budget voor minima verhoogd. Niet vanwege ‘iets extra’s voor minima’ maar omdat het makkelijker gemaakt wordt voor rechthebbenden om gebruik te maken van bestaande voorzieningen. Er komt een Ridderkerkpas waarop de gemeente geld stort voor mensen met een uitkering. De gemeente spreekt uit zich vooral niet te willen bemoeien met waaraan het geld op de pas wordt uitgegeven. Een gezin in de bijstand met twee schoolgaande kinderen kan dan zonder het overhandigen van bonnetjes, beschikken over een tegoed van € 1100 en dat uitgeven bij drie aangesloten winkels: Hema, Alternate en Coolcat en bij Sport en Welzijn die het dan verder regelt met de verenigingen. Voor mensen zonder uitkering, bijvoorbeeld arme werkenden, en met een inkomen tot 110% blijft vooralsnog de oude regeling.

De PvdA Ridderkerk wil dat alle kinderen volwaardig mee kunnen doen in Ridderkerk en vraagt donderdagavond om een kindpakket in lijn met de adviezen van de Kinderombudsman. We verliezen de ouderen niet uit het oog en vragen samen met Leefbaar Ridderkerk om gratis openbaar vervoer voor oudere minima wel mogelijk te maken.