Door Arianne Ripmeester op 16 april 2015

Jong aan het werk

Tegenwoordig hebben veel jongeren een baantje naast hun school, waardoor ze eigen inkomen hebben en leren omgaan met het Werken. Dus op tijd komen, werken in een team, luisteren naar een baas en hoe je humeur ook is toch je best doen. Veel Ridderkerkse jongeren doen het ontzettend goed, maken hun school af en hebben een goede werkhouding. Landelijk neemt de groep jongeren die niet werken en moeilijk aan het werk komt toe (www.werkmarkt.nl). Dat is een zorg, want welke toekomst heeft dan die jeugd?

Het aantal jongeren dat op korte termijn een baan vindt is in tien jaar niet zo laag geweest. Van de 800.000 jongeren zijn er 183.000 jongeren zonder school of werkt. Er is een groep van 75.000 jongeren die ‘ver van de arbeidsmarkt’ staan, die dus geen onderwijs volgen, geen werk hebben, dat eigenlijk ook niet meer willen of kunnen en dus niet op korte termijn beschikbaar zijn voor werk. Dat zijn vier op de tien jongeren tussen de 15 en 27 jaar!

Ik ben benieuwd naar de cijfers voor Ridderkerk. De belangrijkste reden die de laatste groep hiervoor opgeven is arbeidsongeschiktheid en ziekte. Ook de zorg voor het huishouden of gezin wordt -voornamelijk door jonge vrouwen- opgegeven. In de groep met grote afstand tot de arbeidsmarkt is het opleidingsniveau vaak wat lager en in deze groep komen jonge vrouwen het meest voor. Laten we hen aan de kant staan? Blijven deze mensen financieel afhankelijk? De gemeenten hebben een taak ten aanzien van werkgelegenheid, ten aanzien van deze jongeren. Het is te makkelijk om je te verschuilen achter de markt. Banen moeten behouden blijven en er zijn nieuwe banen nodig. Sommige jongeren moeten we een poosje helpen.

Er zijn in het kader van aanpak Jeugdwerkloosheid enkele projecten gestart. Vorig jaar startte onder andere in Ridderkerk het Buddy project. De eerste doelstelling was om minimaal 85 jongeren voor april 2015 aan betaald werk te helpen. Er zijn jongeren succesvol geplaatst. Elke dag dat de jongere werkt, levert werkervaring op, zelfvertrouwen en een rijker CV. De resultaten van dit project of de aanpak Jeugdwerkloosheid zijn bij de gemeenteraad nog niet bekend. PvdA Ridderkerk zet zich in voor goed werkt.

Arianne Ripmeester
PvdA Ridderkerk

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester