Is de begroting echt wel op orde?

Door Arianne Ripmeester op 27 november 2017

De begroting is op orde zo lezen we in de Blaukai, het katern in de Combinatie  dat door de gemeente zelf geschreven wordt. Dat is een interessante stelling. Wanneer je alleen kijkt naar de cijfers dan klopt het wel. Alle bedragen lijken goed opgeteld. Kosten en uitgaven zijn naast elkaar gezet en als er geld over is wordt dat in de grote pot gedaan. Eigenlijk hetzelfde als je dat thuis doet met de huishoudfinanciën.

De gemeente moet goed voor zijn inwoners zorgen. Dat ze veilig zijn , dat hun gezondheid niet geschaad wordt, dat ze zorg krijgen die nodig is en dat de straten en het groen wordt onderhouden. En net als thuis zorg je ervoor dat alle kinderen tot hun recht komen.

Door de uitvoering en de keuzes daarin wordt het beleid en de visie duidelijk.

De gemeente krijgt geld van de landelijke overheid om taken uit te voeren. Veel inwoners zijn voor hun welzijn afhankelijk van de gemeente. Hun welzijn en bestaanszekerheid worden direct geraakt wanneer een gemeente besluit om de voorrraad betaalbare woningen in te krimpen met 1700, als de gemeente besluit erg zuinig te zijn met WMO-voorzieningen of terughoudend te zijn met het steunen van mensen in de financiële problemen. Of wachtlijsten laat oplopen bij de wijkteams of in de jeugdzorg. Of dat trapliften niet worden vergoed omdat u wist dat u ouder werd, en er volgens het beleid niet gekeken wordt naar de gevolgen van een verhuizing voor u.

Volgens het college heeft de gemeente de financiën op orde. Dan zou alles goed geregeld moeten zijn. Worden de taken werkelijk goed uitgevoerd voor het geld dat wordt ontvangen? Vind u dat het goed is uitgevoerd wanneer niet besteed zorg-, armoede- en WMO-geld wordt opgepot? Of wilt u dat als het blijkbaar kan het beleid en de voorzieningen ruimhartiger worden?

Jaren achtereen hield de gemeente meer dan een miljoen over op het sociale domein. De accountant rekent jaarlijks uit of Ridderkerk aan de financiële verplichtingen kan voldoen. De risicomijdende beroepsgroep vindt dat een gemeente het uitstekend doet wanneer je twee keer het bedrag hebt tegenover de verplichtingen.

In Ridderkerk hebben we 5,2 keer dat bedrag en dat is een 0,6 meer dan vorig jaar!

De PvdA Ridderkerk is van mening dat er meer zorg naar de inwoners mag, dat er meer huishoudelijke hulp nodig is bij ouderen en mantelzorgers.

Dat deze hulpen een fatsoenlijk salaris verdienen, dat wachttijden bij het wijkteam zeer onwenselijk zijn. Dat gestopt wordt met het verminderen van het aantal betaalbare woningen.

Dat er duurzame woonruimte komt, zoals aanleunwoningen op vrijwillige basis, nul-op-de-meter woningen en Tiny Houses.

Dat mensen in de financiële problemen eerder en meer hulp zouden moeten krijgen op verschillende gebieden zodat mensen ook echt uit de penarie kunnen komen en niet steeds kopje onder gaan. Dat inzetten op meer en behoud van werkgelegenheid een speerpunt wordt. Dat inwoners gesteund moeten worden door een onafhankelijke ombudsman om bij de gemeente voor zichzelf op te komen.

En vooral dat iedereen zich, ongeacht wie je kent of bij welke groepering je hoort, veilig, gezien en geborgen mag weten in Ridderkerk.

Binnenkort zijn er verkiezingen. Waarschijnlijk komen er na 42 koude maanden nog wel wat grote sociale gebaren. Er is geld genoeg.

Maar de vraag is dan: waarom nu? Een sociaal hart krijg je niet een half jaar voor de verkiezingen.

Zolang In Ridderkerk inwoners niet de voorzieningen en de steun kringen die ze nodig hebben om zelfredzaam te worden, zolang kinderen met een zorgvraag niet worden geholpen en 90-jarigen nog steeds naar de rechter moeten om waardig ouder te kunnen worden, zolang is de begroting niet op orde!

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester