Door Arianne Ripmeester op 16 februari 2016

Iedereen telt mee

Je komt er wel in!
Alle mensen tellen mee en doen mee. Toch is dat voor mensen met een beperking niet altijd het geval. De algemene toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte kan zeer verbeteren. Op twitter werden voorbeelden genoemd met de hashtag #jekomternietin. Ook Ridderkerk loopt niet voorop. Er worden kleine stapjes gezet. Zo werd de PvdA motie om speelplekken toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking breed gesteund.
Het PvdA Tweede Kamerlid Otwin van Dijk zette samen met GroenLinks en ChristenUnie een grote stap. Zij schaarden andere partijen achter het voorstel om het toegankelijk zijn van gebouwen en de openbare ruimte voor mensen met een beperking de norm te maken. De Tweede Kamer heeft ingestemd om de ‘algemene toegankelijkheid’ wettelijk vast te leggen per 1 januari 2017. Op twitter wordt nu de hashtag #jekomterwelin gebruikt. In veel gemeenten zie je dat in navolging van Otwin van Dijk de lokale politiek hun college oproept om nu al aan de slag te gaan.

Ridderkerk tekent Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning niet
In augustus werd de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning gepresenteerd door zorgaanbieders, vakbond en gemeenten. De Code zet in op een zorgvuldig inkoopbeleid en het in dienst houden van thuishulpen, en probeert zo de prijsdump in de thuiszorg tegen te gaan en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te behouden. Onder andere Zwijndrecht, Drechtsteden en Rotterdam ondertekenden de code wel, Ridderkerk tekende niet.
Wij vinden ook dit onbegrijpelijk.
In 2014 -een jaar eerder dan door het Rijk gevraagd- werd er in Ridderkerk al zwaar ingezet op bezuinigen. In 2013 probeerde PvdA Ridderkerk te voorkomen dat een tarief werd vastgesteld €5,00 onder het uurtarief dat de FNV als minimum had berekend voor hulpen in loondienst.
In 2014 bleven er tonnen over op het budget Huishoudelijke hulp, net als in de eerste helft van 2015. Deze tonnen blijven niet beschikbaar voor de zorg, maar vloeien naar de grote pot. Het zijn lokale keuzes.

Een zorgaanbieder krijgt een vast bedrag per cliënt gebaseerd op het gemiddeld aantal schoonmaakuren van het jaar daarvoor. Bij een te laag tarief kan een zorgaanbieder niet ineens zijn vaste medewerkers minder gaan betalen, dan wordt het dus ook opgevangen door hulpen minder of minder lang te laten werken. Daardoor wordt het gemiddelde in een jaar lager en dat lagere gemiddelde neemt de gemeente dan weer als basis voor het komende jaar. Een race naar de bodem.
Na een aantal jaren zijn in Ridderkerk dan toch de gemeentetarieven voor schoonmaakhulp recent verhoogd waardoor deze enigszins in de buurt komen van de berekende tarieven om iemand in dienst te kunnen houden. Maar het gemiddeld aantal uren is wel met een kwartier verlaagd.
Ouderen, mantelzorgers en thuishulpen zien veel maar durven niet te klagen of zijn inmiddels murw. Het college stelt ‘er zijn nauwelijks klachten dus gaat het goed’.
PvdA Ridderkerk is daar op basis van gesprekken met inwoners en de huizen die wij bezoeken niet van overtuigd. En blijft zich inzetten voor voldoende hulp voor mensen die dat nodig hebben, uitgevoerd door medewerkers met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Wilt u doorpraten over een van de onderwerpen? U kunt ons bereiken via fractie.ridderkerk@pvda.nl

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester