Door Arianne Ripmeester op 17 september 2016

Hulp blijft zorg

In het rapport van de Rekenkamer Utrecht staat dat er door die gemeente te veel is bezuinigd op Thuishulp en te weinig maatwerk is geleverd. Het rapport staat op de site van de gemeente Utrecht en verscheen na de belangrijke uitspraken over de huishoudelijke hulp van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter. Uitspraken die ook op Ridderkerk van toepassing zijn.

Wanneer je het Utrechtse Rekenkamerrapport leest zie je veel overeenkomsten met de praktijk in Ridderkerk. Ook hier stonden bij herindicatie de uren eigenlijk al vast. Ook hier werd er te snel en te fors bezuinigd zowel in tarief voor de hulp als in uren voor de cliënt. Ook hier weten mensen eigenlijk niet waar zij aan toe zijn met een indicatie ‘Schoon en Leefbaar huis’.

De FNV heeft na de heldere uitspraken van de CRvB mensen gesteund om weer meer hulp te krijgen.
Twintig mensen hebben de energie en moed verzameld om de gemeente per brief te vragen hun situatie opnieuw te bekijken. Het college reageert met een standaardbrief naar al deze inwoners waarin staat: ‘‘Wij zijn van mening dat de uitspraken van de rechter geen gevolgen hebben.’’ Het hervoorzieningsverzoek wordt geweigerd ‘‘omdat er geen sprake is van nieuwe omstandigheden of feiten.’’

Nieuw feit is dat de CRvB zich nu heeft uitgesproken en helder is. Die sprak uit dat duidelijk moet zijn waar de cliënt op kan rekenen, dat er onafhankelijk onderzoek moet zijn uitgevoerd. Dat is niet gebeurd, dus terecht dat cliënten de gemeente daarop aanspreken. De gemeente is verantwoordelijk voor de gang van zaken én het behaalde resultaat, niet de zorgaanbieder achter wie men zich graag verschuilt. Het allerbelangrijkste is dat mensen echt de zorg en hulp krijgen die zij nodig hebben, en niet wat een gemeente nodig vindt omdat men vooral binnen het bepaalde budget wil blijven.

Er is veel lokale beleidsvrijheid. FNV heeft gekeken of er gemeenten zijn die het wel goed doen en die zijn er. Het kan dus wel (zie: www.fnvvoorzorg.nl). Ridderkerk staat er financieel erg goed voor. Willen we op thuiszorg geld overhouden? Er waren geen drempels om flink te willen investeren in stenen, nu wordt het tijd voor mensen, voor maatwerk. Tijd voor een sociaal Ridderkerks gezicht.  Wij hopen van harte dat dit in de begroting voor 2017 zichtbaar wordt.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester