Het is druk tussen wal en schip (ingezonden De Combinatie 14/6/18)

18 juni 2018

PvdA Ridderkerk heeft veel vragen gesteld over de uitvoering van de zorg en huishoudelijk hulp, over de moeite om passende zorg te ontvangen, over bijstand en toename van het aantal bijstandsgerechtigden, over de effectiviteit van leerwerkplaatsen, over de relatief zwakke positie van inwoners tegenover de gemeente. De toenmalige wethouders Dokter en Keuzenkamp wuifden ze weg, herhaalden dat geen mens tussen wal en schip kwam. Het college vond het geen probleem om elk jaar miljoenen over te hevelen van het sociale domein naar het stenen domein. Recent werd bekend hoe het werkelijk gaat in het ‘sociale domein’ : het is te druk, te weinig maatwerk, te veel ambtenaren die de werkdruk niet aankunnen, te lange wachttijden, toename ontevredenheid, klachten en bezwaarschriften.

Het is druk tussen wal en schip! Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een extra 1,5 miljoen voor dit jaar en 1,3 miljoen voor 2019. De extra miljoenen wil men deels weghalen bij de Huishoudelijk Hulpen en de sociale werkplaats. Er-moet-wat-gebeuren is ruim voor de verkiezingen geconstateerd, maar niet alle partijen zijn ingelicht. Het alarmerende vergaderstuk met miljoenenvraag werd `vanwege de verkiezingen’ uitgesteld en is nu geagendeerd voor deze donderdag (14/6). Wij willen dat al het zorg- en armoedegeld besteed wordt aan zorg en armoede en dat het gemeentebestuur transparanter gaat werken. De PvdA zal met uw hulp de nieuwe partijen in het oude college sterken om nu wel het welzijn van Ridderkerkers centraal te gaan zetten.

Arianne Ripmeester, PvdA Ridderkerk

De Combinatie 14/6/18