23 november 2016

Groene huizen in Ridderkerk

Woningen en bedrijfspanden zijn grote energieverspillers. Het Nederlandse beleid is er, mede als gevolg van Europese regelgeving, op gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie meer gebruiken. Daarom wordt er de komende jaren steeds energiezuiniger gebouwd. In 2050 is het de bedoeling dat de hele bebouwde omgeving, dus zowel nieuwe als bestaande bouw, volledig energieneutraal is. Ook in Ridderkerk worden stappen gezet naar verduurzaming van het woningbestand.

Op initiatief van de PvdA Ridderkerk is een motie aangenomen, waarin het college wordt gevraagd om, in samenwerking met Woonvisie, een pilot te starten met nul-op-de-meter woningen. Dat zijn woningen die evenveel (of meer) energie opwekken als de bewoners gebruiken. Mensen hebben dus geen energierekening meer. In plaats daarvan betalen zij een vast bedrag aan hun verhuurder of bank die het ombouwen van de woning tot nul-op-de-meter heeft betaald. Dat bedrag is losgekoppeld van de ontwikkelingen op de energiemarkt. De verwachting is dat de energieprijzen op de langere termijn alleen maar zullen stijgen.

In 2017 zal met de uitvoering van de pilot worden gestart. In West worden dan twee woningen die zijn gebouwd tussen 1950 en 1980 omgebouwd tot nul-op-de-meter woning. Als de pilot een succes is, wil Woonvisie 300 woningen tot nul-op-de-meter woning ombouwen. Wij vinden het belangrijk dat de pilotwoningen straks ook als voorbeeld kunnen dienen voor woningeigenaren. Naar verwachting zal het voor Verenigingen van Eigenaren vanaf volgend jaar mogelijk zijn om een duurzaamheidslening bij de gemeente af te sluiten. Dat is een lening waarmee energiebesparende maatregelen in en aan het appartementencomplex kunnen worden gefinancierd. Beide maatregelen dragen bij aan meer groene huizen in Ridderkerk.