29 november 2015

Goed Ombudswerk!!

De PvdA heeft in heel veel gemeenten Ombudsteams. Dit zijn lokale “loketten” waar mensen met allerlei vragen en problemen terecht kunnen. Als ze door de wir war van regels niet meer weten wat te doen of als ze aanlopen tegen regels die hen tegenwerken, in de weg zitten.

De lokale Ombudsteams worden gesteund door Ombudsmedewerkers bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Dit werkt goed, omdat we zo snel zien dat regels en wetgeving in de praktijk andere effecten hebben dan bedoeld. Op deze manier kunnen we aan de slag om dit te herstellen. Door bijvoorbeeld Kamervragen te stellen en een beroep te doen op het Kabinet voor passende maatregelen. Landelijk coördineer ik dit Ombudswerk en zie hoe we het verschil maken voor mensen.

Vorig jaar kregen we veel zaken bij de Ombudsteams van mensen die financieel in de problemen kwamen door de boetes bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Niet, of niet op tijd betalen, betekent een alsmaar hoger boetebedrag. Er zijn vele mensen die dik in de schulden zitten en dit niet kunnen betalen. Rekeningen stapelen en stapelen zich op en deze situatie is uitzichtloos.

Doordat we deze kwestie in Politiek Den Haag aan de orde te hebben gesteld, hebben we het voor elkaar gekregen dat het Centraal Justitieel Incassoburo verplicht is om mee te werken aan een betalingsregeling voor mensen die financieel in de problemen zitten!!

Ik vond het bijzonder dat ik als lid van de commissie Verzoekschriften in de Tweede Kamer twee speciale verzoeken hiertoe voorbij zag komen. De commissie Verzoekschriften behandelt in de Tweede Kamer klachten van mensen over het functioneren van Ministeries (in dit geval Justitie). De twee klachten die werden behandeld gingen over het weigeren van het CJIB om te komen tot een betalingsregeling. Ook deze mensen kunnen we nu vertellen dat er een regeling getroffen gaat worden, …moet worden!

Kijk: dat is maatwerk. Daarmee zijn mensen geholpen en daarom zet ik me zo graag in voor onze Ombudswerk!!!

Lutz Jacobi

https://twitter.com/lutzjacobi
http://www.lutzjacobi.frl