Door Jeroen Rijsdijk op 4 november 2015

Gemiste kans voor woningen Rijksstraatweg

Het college heeft het principebesluit genomen dat de woningen aan de Rijksstraatweg niet hoeven te worden aangekocht, omdat de leefbaarheid van de bewoners gegarandeerd is door de groene buffer. Volgens het college is dat ook zo uitgesproken door de Raad van State. Maar de Raad van State beoordeelt alleen of aan de minimale wettelijke normen wordt voldaan. Die wettelijke normen zijn vaak echter zo ruim geformuleerd, dat dit geen reden kan zijn om rustig achterover te leunen. Wat leefbaar lijkt vanachter een bureau hoeft dat nog niet te zijn in de echte wereld.

Het is vaak heel persoonlijk wat iemand onder leefbaarheid verstaat. Dat is voor de bewoners van de Rijksstraatweg niet anders. Maar veel mensen zullen het erover eens zijn dat de leefbaarheid in het gebied onder druk staat. Ingeklemd tussen twee bedrijventerreinen. Met straks mogelijk grote windturbines op Nieuw Reijerwaard en ook op BT Oost. Er is nu al veel verkeers- en geluidsoverlast van met name Verenambacht, en van chauffeurs die hun behoeften doen in de bosjes.

Betekent dit dat alle bewoners willen verhuizen? Nee. Ook aan een verhuizing kleven haken en ogen. De woningen zijn in de loop van de tijd minder waard geworden en de kans dat mensen daardoor een vergelijkbare woning kunnen terugkopen, is kleiner geworden. De PvdA Ridderkerk vindt het daarom een gemiste kans dat in het onderzoek naar de mogelijke aankoop van de woningen niet de mogelijkheid van vrijwillige verkoop is onderzocht, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dat had inzicht kunnen geven in wat de mensen zelf willen en in de kosten die daarmee gemoeid zijn.

In een door Partij 18PLUS opgestelde motie, die door mede door ons en het CDA is ingediend, is het college gevraagd om zijn principebesluit in te trekken. En de mogelijkheid van vrijwillige verkoop alsnog bij het onderzoek te betrekken. Helaas was hier tijdens de afgelopen raadsvergadering geen meerderheid voor. Dat legt op iedereen de zware verantwoordelijkheid om te zorgen voor een leefbare leefomgeving voor de bewoners. Dat betekent volgens de PvdA Ridderkerk niet alleen prioriteit geven aan het handhaven van verkeers- en geluidsovertredingen op en nabij de Rijksstraatweg, maar ook een permanente meting van de geluidsbelasting op de achtergevels van de woningen.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk