Door Jeroen Rijsdijk op 3 juli 2017

Géén windturbines in Nieuw Reijerwaard

‘Géén windturbines in Nieuw Reijerwaard

…. maar wel zonnepanelen, bijvoorbeeld op de geluidswal bij de A15/A16, op de daken van openbare gebouwen en bij sportverenigingen, nul-op-de-meter woningen en ledverlichting in Ridderkerk. Uit onderzoek blijkt dat dit gebied, in vergelijking met andere delen van Nederland, win-luw is op 100 meter hoogte. Dat is de ashoogte van de beoogde windturbines. Het rendement van de turbines zal op deze locatie dus beperkt zijn. Windturbines op land zijn inmiddels in de meeste gevallen duurder dan op zee. Voor Ridderkerk en omgeving is het verschil ongeveer 39%. Dit komt doordat de overheid subsidie geeft op het verschil tussen windenergie en fossiele energie. Hoe minder wind, hoe hoger de subsidie. Zou dat de reden zijn dat de windturbines op Nieuw Reijerwaard worden geplaatst?

Vermindering van de leefkwaliteit
Windturbines geven geluidoverlast, zeker in de nacht, en als het ‘op de grond’ windstil is en in een hogere luchtlaag wel waait. Dit is niet te vergelijken met fietsen onder de windturbine bij de Van Brienenoordbrug, tussen al het lawaai van het verkeer. Ook merk je dan niets van slagschaduw en schittering. Wij hebben een bezoek gebracht aan Geervliet, waar windturbines dicht bij bestaande woningen zijn geplaatst. Dat bezoek heeft ons geleerd dat deze overlast niet moet worden onderschat. Wij begrijpen niet dat er door het college energie is gestoken in het tegenhouden van de windturbines in andere wijken van Ridderkerk. Dat het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard de komst van drie windturbines mogelijk maakt, wil toch niet zeggen dat deze er ook moeten komen? Alsof de leefkwaliteit van de bewoners van Rijsoord en West niet belangrijk is. Dat is toch meten met twee maten?

Duurzame alternatieven
De Ridderkerkse Coöperatie De Groene Stroom wil burgers laten investeren in de windturbines op Nieuw Reijerwaard. Wij vinden het verkeerd dat de ene groep inwoners straks mogelijk de lusten en de andere groep de lasten heeft van windenergie. Laat de Coöperatie zich vooral inzetten voor zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Wij zijn vóór groene stroom, maar niet die vorm van groene stroom die ten koste gaat van de gezondheid van inwoners, wáár dan ook in Ridderkerk.

Dick de Winter (werkgroep Lucht & Geluid)
Petra van Nes-de Man (EVR)
Jeroen Rijsdijk (PvdA Ridderkerk)

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk