Door Jeroen Rijsdijk op 26 juni 2017

Géén windturbines in en om Ridderkerk

De provincie is op zoek naar extra locaties voor het plaatsen van windturbines. Gedacht wordt aan één windturbine bij de Greenery in Barendrecht, grenzend aan Ridderkerk. De bewoners van de Rijksstraatweg zullen daarvan de meeste overlast ondervinden. En aan drie windturbines in Stormpolder, recht tegenover Bolnes. Het college verzet zich vooral tegen de windturbine bij de Greenery en minder tegen de windturbines in de Stormpolder. Waarom? Geluid over water draagt immers ver en de bewoners van de flats langs de rivier in Bolnes zitten straks ook met de gebakken peren.

Nieuw Reijerwaard

Over de drie windturbines in Nieuw Reijerwaard wordt niet meer gesproken. Alles wat in het inpassingsplan staat, kan volgens het college doorgaan. Groepen bewoners, Lucht en Geluid West, PvdA  Ridderkerk en EVR  blijven aangeven dat windturbines in Nieuw Reijerwaard ongewenst zijn. De windturbines worden 150 meter hoog (!), geven geluidoverlast en slagschaduw en komen op slechts 400 meter van de woningen aan de Rijksstraatweg én de woningen in Ridderkerk-West te staan. Dat alles is nadelig voor de volksgezondheid en de leefbaarheid.

Groene Stroom

Recent heeft de Coöperatie Groene Stroom een intentieverklaring getekend met Engie Nederland om samen te werken aan het opwekken van duurzame energie door plaatsing van windturbines in Nieuw Reijerwaard. Wervend wordt gesteld dat inwoners financieel voordeel kunnen hebben van de windturbines. Waarom komen niet meer mensen op voor de Ridderkerkers die benadeeld worden door de komst van dié windturbines?

De windturbines geven overlast en het rendement is onzeker. De turbines in Nieuw Reijerwaard komen in een windluw gebied te staan. Bij slagschaduw moeten ze worden stilgezet.

 

Laat duidelijk zijn dat wij NIET tegen windenergie zijn, maar wel tegen windturbines in dicht bewoond gebied. Plaatsing op zee wordt steeds rendabeler. Laat de provincie daar ook naar kijken. Laat de gemeente daarvoor steun verwerven. En laat de Coöperatie zich vooral inzetten voor zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Ridderkerk is al zwaar genoeg belast.

Petra van Nes- de Man, namens EVR

Jeroen Rijsdijk, namens PvdA Ridderkerk

Dick de Winter, namens de werkgroep Lucht en Geluid

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk