30 oktober 2016

Geen termijn bekend voor tijdelijke woonunits

Wethouder Tineke Keuzenkamp kan geen termijnen noemen voor het al of niet plaatsen van tijdelijke woonunits voor statushouders in Ridderkerk-West. Vorige week werd bekend dat de gemeente deze plannen tijdelijk opschort omdat de urgentie nu minder is. “De informatie over aantallen vluchtelingen wisselt per dag” aldus de wethouder in antwoord op vragen van PvdA-fractievoorzitter Arianne Ripmeester. Zij is van mening dat de gemeente de bewoners van het Prunusplantsoen en omgeving niet onbeperkt in onzekerheid gelaten kunnen worden.
Het college wil de tijdelijke huisvesting op deze locatie als noodoplossing achter de hand houden. Als het komt tot tijdelijke woningen mogen deze maximaal tien jaar blijven staan.