22 november 2016

Geen of minder Eigen bijdrage in de WMO

In Ridderkerk worden verschillende Eigen Bijdragen gevraagd bij het gebruik van WMO-voorzieningen. Soms lopen die te ver op, zover dat mensen geen gebruik meer kunnen maken van de voorziening. Soms beginnen mensen er niet eens meer aan. De gemeente bepaalt de hoogte van Eigen Bijdragen en houdt al jaren geld over op het sociale domein. Herinnert u zich nog de Ridderkerker die huilend bij Nieuwsuur vertelde hoe zijn vrouw de dagactiviteiten miste omdat ze het niet meer kunnen betalen?

PvdA Ridderkerk heeft een aantal keer vragen gesteld aan het college over de Eigen bijdragen. Er blijkt geen antwoord gegeven te kunnen worden op de vraag hoe groot de zorgmijding in Ridderkerk is, op welke manier te hoge stapeling van Eigen Bijdragen wordt voorkomen. Andere gemeenten toonden meer daadkracht op dit punt en hebben hun Eigen Bijdragen aangepast.

PvdA Ridderkerk wil het scherp onder de loep nemen, waar wringt het? Bij welke zorg of voorziening werkt het zorgmijding in de hand? Hoe stapelt het bij mensen op? PvdA Ridderkerk vindt dat Eigen Bijdragen zo nodig naar nul moeten. En laten we dan beginnen met die waar de meeste pijn zit.

Welk college kan een onderzoek weigeren om pijnpunten rondom de Eigen Bijdragen en zorgmijding inzichtelijk te maken, ook al komt het van de oppositie?