8 april 2015

Geen dwang mogelijk bij gasboring

Dichtbij, 8 april 2015 – Door Geert van Someren

RIDDERKERK – Het Rijk kan Ridderkerk niet dwingen mee te werken aan een proefboring naar aardgas door de NAM. Dit in tegenstelling wat burgemeester Anny Attema vorig jaar tot twee keer toe aan de gemeenteraad aangaf. Het college van B&W liet eind januari aan de NAM weten medewerking aan de proefboring te weigeren.

‘Gaande weg het proces is duidelijk geworden dat bij het project geen sprake is van nationaal belang’, zo heeft het college geantwoord op vragen van het PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk. ‘Hierdoor kan geen sprake zijn van een rijksinpassingsplan. Aangegeven is dat de productie van kleine velden belangrijk is voor Nederland, maar de beslissing voor de ruimtelijke inpassing ligt op gemeentelijk niveau’.

Rijsdijk was een van de raadsleden die eind januari tegenover Dichtbij aangaf blij te zijn met het besluit van het college, maar dat zij zich zorgen maakten over de vraag of dat stand kon houden. Uit het antwoord van het college blijkt nu dat er volgens het Staatstoezicht op de Mijnen geen zogeheten doorzettingsmacht is.

Andere gedachten
NAM verklaarde onlangs tegenover Dichtbij dat men probeert Ridderkerk alsnog op andere gedachten te brengen. ‘Vraag is hoe we tegemoet kunnen komen aan de bezwaren en wat kunnen we er tegenover zetten. We willen daarover in gesprek gaan met onder andere de gemeente en het Hoogheemraadschap’, aldus een woordvoerder.

Ridderkerk stelt zich op het standpunt dat door niet mee te werken aan het rijksbeleid om ook kleine velden aan te boren, de noodzaak van alternatieve energie wordt benadrukt. ‘We zien in het huidige tijdsgewricht meer in hernieuwbare energiebronnen, dan in het gebruik van oude fossiele brandstoffen. Dat zal het toch al meer dan gemiddeld belaste Ridderkerk nog meer (milieu) last bezorgen’, stelt het college van B&W.