Gat in West op korte termijn dichtmaken

Door Jeroen Rijsdijk op 20 februari 2018

Raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk

Dank u wel voorzitter.

De luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn in Ridderkerk een voortdurend punt van aandacht. Op veel plekken in onze gemeente scoren we net boven of zelfs onder de geldende normen. Normen die door hogere overheden over het algemeen soepen zijn opgesteld, en waarin ultrafijnstof niet is meegenomen. Een van die plekken waar we in Ridderkerk te maken hebben met een slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast, is het gat in West.

De opening tussen het viaduct Populierenlaan en het betonnen scherm dat stopt bij het einde van de begraafplaats.

De werkgroep Lucht en Geluid zet zich er al jaren voor in om het gat dicht te maken. Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Waar menig inwoner al lang was afgehaakt door trage politieke besluitvorming, zijn de leden van de werkgroep zich altijd op positieve wijze blijven inzetten en zijn zij er ook in geslaagd om het onderwerp op de politieke agenda te houden. De Partij van de Arbeid Ridderkerk neemt daar haar petje voor af.

Het college heeft in de brochure halverwege aangegeven dat zij het het gat zo snel mogelijk wil dicht maken. Wij staan daar vierkant achter.

Het plaatsen van het ontbrekende stuk scherm was en is een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. Maar tegelijkertijd zijn we wel kritisch over het voorstel zoals dat voorligt. Die kritiek is vooral ingegeven door het feit dat het voorstel nog niet af is. Veel zaken zijn nog niet uitgezocht of moeten nog nader worden besproken. Zoals het veiligheidsaspect. Ook is er geen rekening gehouden met de wens van sommige flatbewoners om het uitzicht op de snelweg te behouden.

Jarenlang is gesproken over het dichtmaken van het gat, maar het lijkt nu toch een haastklus. Dat verbaast ons. Of zou het iets te maken hebben met het feit dat er over acht weken verkiezingen zijn? Het is de bedoeling dat het ontbrekende scherm grotendeels met geld van een marktpartij wordt gefinancierd. Het is daarmee uitgesloten dat het gat op korte termijn wordt dichtgemaakt. Dat zou zomaar nog eens twee tot drie jaar kunnen duren. De wethouder heeft in de commissievergadering aangegeven dat het aanbestedingstraject alleen al minimaal acht tot twaalf maanden duurt. Aan een verdere planning durfde hij zich niet te wagen.

De Partij van de Arbeid Ridderkerk vindt het belangrijk dat het gat binnen een afzienbare tijd wordt dichtgemaakt en dat daarbij gekozen wordt voor de beste oplossing. Wat ons betreft is dat in ieder geval een scherm van 6 meter hoog. Net als de schermen die er al staan. Ook als dat uiteindelijk betekent dat de gemeente zelf een financiële bijdrage moet leveren. De pot met de reserves is ruim gevuld in Ridderkerk en de gezondheid van onze inwoners staat voorop.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk