18 maart 2014

Even voorstellen : Arianne Ripmeester (Lijsttrekker)

De afgelopen jaren heb ik mij met onze fractieleden vanuit de oppositie ingezet om vooral aandacht te vragen voor de sociale kant van het Ridderkerks beleid. Als moeder van vier kinderen, mantelzorger en zelfstandig ondernemer ervaar ik wat de effecten zijn van de landelijke en lokale keuzes. En dat lokale keuzes het verschil kunnen maken. Solidariteit tussen generaties en groepen is belangrijk, waarbij ieder krijgt wat nodig is en zorgt (en gunt) dat ook de ander krijgt wat nodig is. De wereld hebben we te leen van onze kinderen, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
Ik wil mij inzetten voor werk, voor de mensen die het tijdelijk niet redden, voor goede zorg en voor goede en voldoende kansen voor kinderen. Mensen met een beperking horen ook in onze samenleving. We zijn van elkaar afhankelijk en kunnen en moeten elkaar tot steun zijn. Sociale ondernemers, verenigingen en vrijwilligers dragen bij aan een prettige samenleving voor ons allemaal.
Ridderkerk is een goede gemeente met leuke inwoners, laten we het goed houden en waar nodig beter maken voor elkaar. Samen zijn we Sociaal en Sterk!
Sociaal en sterk. Dus zorgen wij er met elkaar voor dat alle Ridderkerkers mee kunnen blijven doen, dat mensen de ondersteuning en de zorg krijgen die zij nodig hebben en dat we werken mogelijk en lonend maken. De lokale overheid maakt het verschil.

Wij willen inzetten op verbondenheid, want met elkaar zijn wij de samenleving. Door de veranderingen in de maatschappij worden we ook steeds afhankelijker van elkaar. Gelukkig willen veel Ridderkerkers iets voor een ander doen, kijk bijvoorbeeld naar het groot aantal vrijwilligers. En tegelijkertijd is er ook een groep die het aan de ander overlaat. Die moet nog in beweging komen.

Om mee te kunnen doen is inkomen nodig, daarom is werk belangrijk. Werk is ook belangrijk voor zelfstandigheid, sociale contacten en structuur. Wie (tijdelijk) niet kan werken of als kleine zelfstandige nu even niet genoeg werk binnenhaalt, moet kunnen blijven vertrouwen op een (tijdelijk) inkomen van de overheid. Een overheid die mensen waar nodig een zetje in de rug geeft, en de menselijk maat hanteert. Maar ook streng optreedt bij fraude.

Bij ‘mee kunnen doen’ speelt gezondheid een belangrijke rol. Voor kinderen, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn juist in deze turbulente tijd goede voorzieningen nodig. Door de decentralisaties is er veel in beweging. Laten we die beweging gebruiken om de zaken die we niet goed vonden gaan te verbeteren. Met als uitgangspunt ‘goede zorg dichtbij en voor u’. Een verandering waar de PvdA Ridderkerk bijvoorbeeld blij mee is, is de terugkeer van de wijkverpleegkundige. Wij willen wil inzetten op preventie en samenwerking om zo hoge zorgkosten te voorkomen, zonder onnodige regeltjes.

Voldoende goede betaalbare woningen zijn nodig om onze inwoners prettig te laten wonen. In elke wijk verschillende types. Veel betaalbare sociale woningen omdat het inkomen van veel Ridderkerkers niet hoog is. Woningen zonder drempels geschikt voor rollator en buggy. Woningen in een groep voor ouderen of bijvoorbeeld jongeren met een beperking die met elkaar zelfstandig willen blijven of gaan wonen.

Sterk moet Ridderkerk zijn om veranderingen om te buigen naar een beter Ridderkerk.

En ook om zelfstandig te blijven. De PvdA Ridderkerk staat voor een slagvaardige lokale overheid. En ziet ook dat gemeentetaken groter en complexer worden op allerlei gebied.  PvdA is voor regionale samenwerking wanneer  Ridderkerk er duidelijk beter van wordt.  Samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard maakt het mogelijk dat de Ridderkerkse taken op hetzelfde niveau tegen minder kosten kunnen worden uitgevoerd. Voor de PvdA Ridderkerk staat voorop dat de inwoners van Ridderkerk naar een Ridderkerks loket kunnen voor alle vormen van dienstverlening, zoals wij dat nu ook gewend zijn. De PvdA Ridderkerk is tegen een gemeentelijke fusie met Barendrecht en Albrandswaard.

Voor een Toekomstbestendig Ridderkerk kijken we naar duurzaamheid. Groene zones om en in de wijken. En een groene zone om Ridderkerk. Hergebruik van goederen, bewust inkopen en stimuleren gebruik schone energie en auto’s zijn goede startpunten. Zwerfvuil en hondenpoep moeten worden aan- en opgepakt. De grenzen voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast gerespecteerd en overlast aangepakt.

Deze punten samen maakt Ridderkerk aantrekkelijk voor ouderen om hier op een prettige manier te wonen, voor ouders veilig om hun kind op te voeden, voor jongeren (eventueel geholpen met een starterslening) om zich hier te vestigen, voor ondernemers om hier een zaak op te zetten.

Met uw steun gaan we aan de slag… Partij van de Arbeid Sociaal en sterk in Ridderkerk!