19 april 2017

“Eigen opvang daklozen is echt nodig”

Miram Renzen en Arianne Ripmeester (PvdA) zijn zeer actief in de sociale zorg in Ridderkerk. Ze bestrijden het standpunt van het college van B&W dat een eigen Ridderkerkse opvang voor daklozen niet nodig is. (Het Zuiden – Ridderkerk). http://www.hetzuidenridderkerk.nl/nieuws/algemeen/145090/-eigen-opvang-daklozen-is-echt-nodig-